Myskoxarna i Dovre – dagsläget

2016 års räkning av de vilda myskoxarna i Dovre Nationalpark  –  Norge

Antalet djur beräknas till c:a 220 djur

Fördelningen är minst 106 vuxna kor, 21 djur födda 2015 och 36 vuxna oxar. 2015 års bestånd beräknades till 240 djur.

Året har varit besvärligt då ett stort antal kalvar har dött pga av ett virus som orsakar munskorv – ett slags herpesvirus – samt att några djur har dött av en lungsjukdom – på norska kallad lungbetennelse.  Det är en mycoplasmabakterie som förekommer i markerna som förmodligen härrör från att får har betat på fjällsluttningarna.                                                                                                                                             I Sverige är myskoxarna på marker som inte tidigare är använda för bete – förutom renbete. Hos oss finns ingen smitta.

I fjol föddes 70 kalvar men bara 21 har överlevt. Det är ingen fara för beståndet då c:a 106 kor föder c:a 70 kalvar om någon månad.

En olycksorsak har varit tåget.                                                                                                                                                                                                     I år är det dubbelt så många tågdödade djur jämfört med förra året. Det orsakades av att vintern var sen – det låg mycket snö på höjderna långt in över våren så myskoxarna drog sig ner till dalgången för att beta.  Där grönskade växtligheten tidigt.

torsdag, 7 april, 2016 Okategoriserade

Inga kommentar än.

Lämna en kommentar