Myskoxarna i Dovre NP är nu 220 st

En rapport från seniorrådgivaren Tord Bretten vid SNO – Statens Naturoppsyn visar att årets hösträkning av Dovres myskoxar uppskattas till 220 djur. Det är något färre ( 20 st) än  förra året men det beror på färre födda kalvar.

Våra vilda myskoxar är också räknade – Vi har 11 djur. Sammansättningen är bra – tre tjurar varav Pitoraq Jr är den som för generna vidare. Fem hondjur varav två är riktigt gamla. Sofie och Linda är födda 1999. Övriga kor är alla i fertil ålder. Sedan finns tre kalvar som ännu inte är könsbestämda. En fjolåring och två från i år.

söndag, 6 november, 2016 Okategoriserade

Inga kommentar än.

Lämna en kommentar