Om Myskoxarna

Myskoxarna 6 juli 2007

Myskoxarna den 6 juli 2005 Foto: Stefan Mörtberg

Myskoxen
Den som ser en myskoxe för första gången brukar bli förvånad över storleken – de flesta väntar sig ett större djur. Höjden över manken ligger kring en och en halv meter. Ändå kan en fullvuxen myskoxtjur väga uppemot 400 kg, så man förstår att det här är ett kompakt djur. Pälsen visar tydligt att det handlar om ett djur som är anpassat till ett arktiskt klimat. De långa täckhåren hänger ända ned mot klövarna som ett första skyddande lager, och under finns en tät matta av ytterst finfibrig bottenull. ?ñron och svans är helt dolda i pälsen. Myskoxen tål den strängaste kyla, ned till -50 grader. Även om den fäller sin bottenull på försommaren, gillar den förstås inte värme. Myskoxen trivs bara i de regioner där temperaturen mitt i högsommaren understiger 10 grader. Både kor och tjurar bär horn. Ungdjuren har hornbasen täckt av hår, medan äldre djur har en kraftig ”mittbena” – en djup, hårlös ränna som delar hornen.

Kategorier

Meta