Frågor & svar

Ställ en fråga
NrQuestionDate
843Kan en myskoxe springa i upp och nedförsbackar? Svar>>Det är klart den kan. Hur skulle den annars kunna leva i vår fjällvärld med många backar.2021-02-21
842hur många barn kan en myskoxe få? Svar>>Myskoxkon får 1 kalv. Bland de vilda djuren på fjället får kon troligen bara sin kalv varannat år.2021-02-11
839Är handel med myskox pälsar lagligt? Svar>>Det är främst myskoxullen som tas till vara för att bli t.ex stickade koftor eller liknande alster. Ullen fälls ju av djuren under sommaren och det är fullt lagligt att plocka den och använda den i textilier.2020-10-28
838Hur fort accelererar en Myskoxe? Svar>>Man har mätt upp en hastighet på 40 till 50 km i timmen när tjurar möts i brunsten i kamp om myskoxkorna. 2020-09-14
837Hur kan man se på myskoxen att den är anpassad till kyla? Svar>>Tjock päls med en varm underull. Små öron och liten svans och ett pälstäcke som täcker det mesta.2020-06-05
836Hur stora öron har dom
Svar>>
Hos myskoxar är öronen mycket små. De syns men På grund av det arktiska kyliga klimatet, är det naturligt att små öron ger mindre värmeförluster.
2020-03-24
835 Hej,

Har ni några planer på att introducera fler kor till den vilda flocken då det verkar vara obalans i könsfördelningen? Om jag förstår er rätt finns det sex vilda tjurar och endast tre vilda kor. Svar>>
Planer finns att hägnet skulle kunna bidra med kokalvar efter hand. Tyvärr saknas tillstånd än så långe. Vi fick ju sätta en kokalv IDUN 2013.
2019-12-20
834vilken färg har myskoxe
Svar>>
Täckhåren är mörkbruna.
2019-12-17
833Hur och var sover myskoxar? Svar>>Alla klövdjur vilar liggande. Myskoxflocken håller oftast ihop.2019-09-26
830Hejhej, jag gör ett arbete i min skola och undrar hur myskoxarna hittar sin partner? Svar>>Under parningstiden på hösten har tjurarna redan sökt upp flockens kor Den starkaste tjuren har kört iväg konkurenter.2018-10-02
829Hur många myskoxar finns det i sverige Svar>>Vilda myskoxar finns bara i Härjedalen. Minst 10 djur i dagsläget.2018-05-09
827VILKA Är MYSKOXENS FIENDER/FAROR Svar>>Människan har i alla tider varit det största hotet mot allt levande på jorden. Många arter har på grund av människans utbredning helt försvunnit och det sker fortfarande idag. Myskoxen klarar sig i de flesta fall mot rovdjursangrepp.2018-03-14
826Hej! Jag undrar, har det fötts några kalvar på fjället i år? Svar>>Svar ja. Troligen 2 stycken.2017-10-21
825Jag har ett starkt minne av att ha setr en flock myskoxar i trakterna av Hemavan nån gång på 80-talet. Har jag drömt?
Svar>>
Ja du har drömt.
2017-10-20
823Hur många myskoxar finns det i Härjedalen och vilket fjäll lever dem på Svar>>Minst 10 vilda i västra Härjedalen på vintern och sommartid i Norge2017-02-05
821Har Myskoxen Utvecklats på något sätt sen den kom till på jorden? Svar>>Den har ju funnits på jor.den sedan Mammutens tid, alltså ett riktigt urtidsdjur. Någon utseendemässig förändring tror jag inte skett. Storlek kan ju ha förändrats2017-01-05
820Är myskoxen utrotnings hotad och ungefär hur många fins det i världen? Svar>>Svaret är nej. På Grönland och i Nordamerika har populationerna vuxit de senaste åren. I Ryssland har utsättningar skett på flera ställen i Sibirien.2016-11-17
818När jag var liten så såg jag något vilt djur i ångermanland ungefär vid höga kusten, det måste ha varit år 2001-2002. Det var på ganska långt avstånd, men jag vet att det inte var älg. Och jag tvivlar starkt på att det var en björn. Finns det någon som helst möjlighet att det kan har varit en Myskoxe som varit på villovägar? Svar>>I början på 2000- talet var den vilda myskoxflocken bara drygt en handfull djur. Och vi hade ganska god kontroll på vilka djur som ingick i flocken, eftersom åtgärder att rädda myskoxarna från att dö ut, måste till. Vi tvivlar starkt på att det var en myskoxe du såg vid Höga Kusten,2016-09-24
817Hej! Jag undrar varför Myskoxen kallas för Myskoxe, med tanke på att den varken doftar mysk eller är en oxe. Svar>>Det latinska namnet är Ovibos moschatus, därav fick den namnet myskoxe,2016-09-08
815Hur påverkas myskoxen av människan? Hur uppfostras ungarna? Svar>>Som hos alla andra djur är habitatet livsviktigt. Människans intrång där påverkar i de flesta fall djuren negativt.2016-04-13
814Tack för en trevlig sida och ert engagemang. Varför är det så svårt att öka stammen ? De finns bra biotoper och få fiender. Görs/finns några projekt från myndigheters sida idag ? Hur mycket medel läggs på denna art vs varg tex ? Svar>>Något bevarandeprojekt från myndigheters sida finns tyvärr inte och inga pengar satsas från det hållet. Lokalt och med ideellt arbete försöker vi rädda djuren från att dö ut.2016-03-19
813Hej! jag undrar vilken grupp myskoxen tillhor och ungärfär hur många det finns i hela världen.
Tacksam för svar.
ps. ni gör ett jätte bra jobb. :) Svar>>
Myskoxen hör till de partåiga hovdjurens ordning, är idisslare och ingår i slidhornsdjurens familj- Närmast släkt är den till får och getter.
2016-02-15
812är myskoxen aktiv på dagen eller natten? Svar>>Myskoxen som alla andra klövdjur vilar både på dagen och natten mellan födosök.2016-02-11
808Hur många myskoxar finns i Sverige. Svar>>Den vilda stammen uppgår till 9 djur. Sen finns det myskoxar på några djurparker i Sverige.2016-02-03
807Finns det några planer på å plantera/släppa ut myskoxarna någon annan stans i sverige? hur stor är stammen nu? och är dom i Norge inhägnade för annars tycker jag att det är lite konstigt att inga fler flockar har vandrat in ? Svar>>Det har diskuterats bland zoologer och forskare. Vad som händer är oskrivet än. I Norge får inte myskoxar leva utanför Dovre Nationalpark .
De djur som drar iväg skjuts av myndigheterna. Flocken i Härjedalen består av 9 djur.
2016-01-05
804Hur gammal är troligen vår art? Svar>>De levde samtida med mammutar, som dog ut. Myskoxarna överlevde dock.2015-10-01
803Hur uppvaktar tjuren kon innan parning? tack för svaret i förhand :) Svar>>När kon är villig, sker parningen utan dramatiik. Innan går kon undan med tjuren efter sig. Det får man väl kalla en slags uppvaktning.2015-09-12
769Vad är myskoxarnas närings kedja? Och vad har den dens horn till? Tacksam för svar så fort som möjligt (: Svar>>De äter ris och örter. Vintertid saknas mycket av den födan varför de måste spara mycket energi. Hornen är ett redskap för att försvara sig och visa vem som står högst i rang.2014-12-04
523hur pratar myskoxen med varandra? snälla skicka svar:) Svar>>Myskoxarna har olika ljud för sig. De kan fnysa, bröla eller som liten bräka som ett lamm. En slags konversation . En kalv som bräker har kanske tappat bort sin mor .2014-04-23
522Hej! Jag undrar hur en myskoxe låter! Tacksam för svar tillbaks :) Svar>>Kalvarna låter som ett bräkande får. Fnysningar och brölande är vanliga ljud från de vuxna.2014-04-22
446Är myskoxsen närmast släkt med en oxes eller något anat djur? Svar>>Myskoxarna är närmast släkt med får och getter.2014-03-31
429Det vore spännande att få se myskoxar i det fria! Jag är en van fjällvandrare och undrar hur svårt det skulle vara att hitta till dem i sommar? Är det lättare i Dovrefjäll? Är det vanskligt att tälta i närheten? Svar>>Det är betydligt lättare att se vilda myskoxar i Dovrefjäll. Antalet djur där är minst 250 st. Guider finns dessutom att anlita.2014-03-21
410Hur många år kan en myskoxe bli? snälla svara! :) Svar>>Ett djur kunde vi följa på fjället i 22 år. En myskoxko som fått namnet Ulrika. Sen försvann hon.2014-03-07
388vad har myskoxen som fiende?
vad har den för kännetecken? Svar>>
Våra myskoxar i Härjedalen har inga fiender. Människan med sina olika aktiviteter utgör den största faran.
2014-02-14
329hej jag undrar hur överlever myskoxar i Arktis? Svar>>Myskoxen lever i arktiska områden där snö och is smälter bort under sommarhalvåret.
Djuret har under årmiljoner anpassat sig till klimatet.
2013-12-02
286varför heter myskoxe myskoxe Svar>>Det vetenskapliga artnamnet antyder att den skulle "lukta mysk" men den har inga myskproducerande körtlar. Namnet är därför något felaktigt då den heller inte är släkt med oxar.2013-11-12
224Ni nämner att myskoxen inte fanns i Skandinavien på minst 40000 år. Jag undrar om det uppkommit några förändringar i ekosystemet, näringskedjan osv nu när de åter finns i våra trakter? Hur stora chanser har de att överleva här idag? Svar>>Att ekosystem förändras är inget nytt. Alla växt- och djurarter drabbas på något vis. Klimatförändringar och människans verksamhet på klotet är några av orsakerna. Djur och växter måste anpassa sig . En del dör ut, andra klarar omställningen. Myskoxen är ett arktiskt djur och har klarat sig hittills. En framtid finns i vår fjällmiljö om klimatet inte blir alltför varmt. 2013-09-21
222Hej! Vad skulle hända med ekosystemet, näringskedjan, näringspyramiden om Myskoxen försvann? Kan ni svara så snabbt som möjligt, jag behöver snabbt ett svar. Tack! Svar>>Varje förlorad art i ett ekosystem leder till en utarmning av systemet. Var i näringskedjan arten befinner sig har stor betydelse. Vi har svårt att ge ett uttömmande svar då myskoxen tidigare varit försvunnen från Skandinavien i minst 40000 år.2013-09-17
211Hej,

Då utsättningen av Idun gick så bra, har ni för avsikt att sätta ut fler myskoxar från hägnet? Vad jag förstod så föddes en kalv i hägnet i våras är avsikten (om det är en ko) att sättas ut när den nått rätt ålder?

Ni gör ett mycket bra och viktigt arbete - lycka till!

Micke Svar>>
Vår förhoppning är att fortsätta med utsättning av unga djur och helst av honkön i 2 årsåldern. Kanske nästa djur då blir vår fortfarande namnlösa kalv våren 2015.
2013-08-30
181Ni nämner i några av svaren att det vore möjligt att 'importera' myskoxar från grönland för att stärka beståndet. Detta kostar tydligen mycket pengar och ni söker sponsorer. Jag har mycket pengar så vilka summor talar vi om? Svar>>Vi kan inte svara på det nu. Men bara att hantera djuren i Sverige ( Skötsel i hägnet, information, guidning, utsättning av ett ungdjur till den vilda flocken mm. rör sig om flera hundra tusen kr. Ett sätt att hjälpa oss är att teckna ett sponsoravtal.2012-06-18
179Jag tycker verkligen om arbetet ni håller på med, men som konstruktiv kritik skulle jag vilja säga att ni ibland skulle kunna bli bättre på att uppdatera om vad som händer. Det finns ingen nyhetssektion på myskoxcentrumet i Tännas hemsida, så jag vet inte vad som pågår, men en av myskoxarna ska tydligen flyttas till Skottland. Vad är anledningen, får myskoxcentrumet en myskoxhona i utbyte?

Hur ska ni gå tillväga för att sätta ut Idun förresten? Ska ni bara släppa henne i närheten av flocken och lita på att hon söker upp dem via lukt, eller? Svar>>
Myse är redan på plats i Skottland. Samarbete kommer att ske med utbyte av djur allt för att få genetiskt friska djur. Det finns en facebooksida, där mycket som händer skrivs. Iduns flytt ut på fjället blev försenad och hon kommer att få friheten så småningom nära den vilda flocken.
2012-05-30
177De senaste åren verkar det som mest ha fötts en kalv per kalvningssäsong vilket självfallet i det långa loppet är alldeles för lite för att öka den lilla populationen. Vad är era förväntningar inför 2012 års kalvningsäsong? Är det samma ko som fött kalvarna de sista åren eller är det olika kor? Finns det någon chans att det skulle kunna bli mer en en kalv i år? Svar>>Med flera fertila kor i flocken, som vi hoppas på om något år, är chanserna att det föds flera kalvar än en, stora. Har vi tur så kanske det föds 2 kalvar i år på fjället, eftersom 2 kor kan få kalvar än så länge.2012-04-29
176i vilka länder finns myskoxarna Svar>>Jag har svarat på det tidigare men här kommer svaret igen. Grönland, Ryssland, Kanada, USA (Alaska) Norge och Sverige. Detta gäller vilda myskoxar.2012-03-29
175Många bra frågor, men hittar inget om hur de sover, stående eller liggande? Och hur länge? Svar>>När djuren vilar, ligger de. Om sömn inträder är det självklart i den ställningen.2012-03-28
173i vilka länder finns det myskoxar? Svar>>Kanade, USA ( ALASKA ), Grönland, Ryssland, Norge och Sverige. Det gäller vilda myskoxar.2012-03-04
172Hur många myskoxar finns det i Sverige? Svar>>Jag antar du menar de vilda djuren på fjället. Svaret är 7 stycken.2012-02-28
170Hur hög kan en Myskoxe bli? Svar>>Mankhöjden hos en tjur är c:a 145 cm. Hos en vuxen ko c.a 135 cm. Alltså inte speciellt höga.2012-02-15
169hur snabbt springer en myskoxe och hur många släktingar har den och vad äter den? Svar>>Djuren kan komma upp i hastigheter mellan 40- och 50 km. i timmen. Dess närmaste vilda släkting är Takin, ett getdjur i bergstrakter i Asien. På sommaren äter djuren allehanda örter och ris.2012-01-31
168När jag sökte på myskoxar så fick jag förutom er sida även upp en sida från myskoxecentrum. De nämner inget om Linda och Sofie på sin sida utan rabblar upp andra namn på djuren. Är det inte samma flock med djur som ni skriver om? ?ñnskar er lycka till med fortsatt arbete.
mvh
Kristina Svar>>
Linda och Sofie är två fertila myskoxkor som lever i den vilda flocken på fjället. I hägnet har vi helt andra myskoxar med olika namn.
2012-01-25
165Hittar man myskoxar i norge, tänker åka dit och fota dem i februari?!
Tips! Svar>>
Dovre Nationalpark. Upplysningar på / www.dovrenett.no/
2012-01-08
164vad heter sundet mellan island och grönland Svar>>Danmarksundet2011-12-04
163Det vore trevligt med en uppdatering av den nuvarande flocken, kön, ålder... tack på förhand Svar>>Flocken består idag av 7 djur. En av de äldsta korna försvann någon gång under augusti-september.
Flockens enda könsmogna tjur nu 5 år har blivit far till en kalv född 2010 och en kalv född 2011. Två av de fertila korna, födda 1999, är kalvarnas mödrar. ?ñvriga två kor är nu cirka 19-20 år och är troligen för gamla för att få kalvar.
2011-12-03
162Hur är myskoxen anpassad för sin miljö? Alltså kall miljö. Svar>>Tjock päls, korta ben, små öron och kort svans. Rör sig lite under vintern för att spara energi.2011-11-27
160Vet man vilket kön det är på årets kalv? Fjolårets kalv? Vet man vem modern är? Svar>>Svar nej på båda frågorna. Förhoppningsvis är en av dem av honkön. Modern är antingen Sofie eller Linda.2011-09-27
159Hej! Som jag förstår så har myskoxarna i Sverige väldigt svårt att klara sig. Beror det på att förhållandena helt enkelt inte längre passar för myskoxar i vårat land? Och om så är fallet varför ger man inte bara upp bevaringsförsöken?

Eller är det så att inavel är det största bekymret? Om så är fallet varför söker inte ni som försöker rädda myskoxarna EU bidrag eller eller startar nån kampanj för insamling. Det verkar ju som att det ända som kan rädda myskoxarna är om man importerar flera för att öka den genetiska variationen.

Verkar tyvärr som att programmet med att rädda myskoxarna står lite stilla. Har förståelse för att saker och ting är svårare än vad man tror. Svar>>
Ingen har påstått att förhållandena i våra fjäll skulle vara betydligt sämre än i Dovre Nationalpark. De första 12 till 15 åren hade stammen en stabil tillväxt. Så länge som myskoxen som art ännu inte erkänns som svensk trots att den kom invandrande 1971 och nu levt i Sverige i 40 år, är förutsättningarna att tillföra stammen nytt blod, en myndighetsfråga.
2011-09-26
158vad äter myskoxar? Svar>>Gräs/halvgräs och förekommande örter sommartid. I hägnet i Tännäs tycks dom vara väldigt förtjusta i blåbärsris och späda björklöv.2011-09-14
154kan myskoxen simma? Svar>>Det kan den med säkerhet om den blev tvungen.2011-07-24
152Fråga1. Jag läser på hemsidan om arbetet att klara inaveln, och om de misslyckade försök att få tjurar med annan genbas att få kalvar.
Dock lyckades försöket med Sopihe och den grönländska tjuren i Kolmården. En unge finns.
Dock har den viltfödda tjuren Ingemar numera ett liv i fångenskap - ensam. Utan fjället, utan sin flock. Vore det inte mer humant att sterilisera honom, även som en dominant tjur. Det som lyckats har ju varit kor på parningsresa, inte tjurar... Kort sagt, i mina ögon verkar tjuren Ingemar som individ få betala ett för högt pris för inavel. Hur ser ni på saken. Befria honom steriliserad, och låt korna åka till Kolmården.
Fråga 2. Man inseminerar vanliga kor, människor, hundar osv i all enkelhet - varför semineras inte korna på plats så slipper de resor, både svårt, kostsamt, riskabelt och tidsödande. Eller beror det just på svårigheten att se när "mottagligheten" är bäst? Svar>>
1. Jag skall rätta till vissa saker. Sofie betäcktes av en tjur på Järvzoo och blev dräktig. Hon flyttades ut på fjället och födde en tjurkalv, Piterak den yngre. Tjuren Ingemar avled efter ett halvår i Lycksele djurpark.
2. Myskoxen kan inte hanteras som våra tamdjur, det kan nog alla förstå. Vad jag vet har insemination i djurparkerna aldrig förekommit vad gäller myskoxar.
2011-07-24
149Hej,villka länder finns myzkoksar i? Svar>>Grönland, kanada, USA( Alaska), Ryssland, Norge och Sverige. Det gäller den vilda populationen.2011-06-08
148Hej! Hur ser ni på att flytta myskoxar från Norge. Stammen där är ju relativt stor och det vandrar ganska ofta ut individer och ibland mindre grupper som senare blir skjutna eftersom de bara får vara i Dovre. Nu med hägnet i Tännas borde det ju finnas möjlighet att sätta eventuella flyttade djur i karantän där. Svar>>Din fråga är i högsta grad berättigad. Kontakter har tagits men det är en komplicerad fråga då både svenska och norska myndigheter måste vara överens om det är tillåtet och till vilken kostnad det sen kan ske. Myskoxcentrum själva har inga ekonomiska möjligheter i dagsläget.2011-05-15
141Är det möjligt att veta vilket kön kalven har? Svar>>Har man möjlighet att se när den kissar, kan man avgöra vilket kön det är.2011-04-19
140Hej ett par frågor: Hur många av de vilda korna är fortfarande i fertil ålder (jag antar att medelåldern är ganska hög)? Är det troligt att tjuren betäckt alla korna? Hur många kalvar kan vi som allra bäst hoppas på år 2011? Skulle inte korna kunna betäckas med sperma från en icke-relaterad tjur och på så sätt öka den genetiska diversiteten i den lilla flocken? Fortsätt det goda arbetet ni gör för att bevara Sveriges sista myskoxar! Svar>>Troligen bara två. Svaret är nog nej. Vi kan ändå hoppas på två kalvar om djuren befinner sig i god kondition. Saken har diskuterats men stöter på stora svårigheter till fjälls och därmed helt uteslutet.2011-04-08
134Hej! Vi har stuga i Tänndalen och åker ibland upp på tur på Rödfjället. Hur stor är risken att man skulle kunna stöta på Myskoxarna där, eller är alla nere i hägnet på vintern, vårvintern? Svar>>Risken att stöta på de vilda myskoxarna på Rödfjället är liten i de lägre regionerna eftersom oxarna uppehåller sig på de högsta partierna i fjällområdet. Hägnets myskoxar finns bara innanför stängsel.2011-03-17
132i vilken del av av nordamerika lever myskoxen? Svar>>De östra kustnära områdena i Kanada.2011-02-09
126Hur övervintrar myskoxen Svar>>Myskoxen övervintrar på olika fjälltoppar, där det är lite snö för att komma åt lavar och ris. Eftersom tillgången på mat är begränsad , förflyttar den sig bara korta sträckor för att i största möjliga utsträckning spara på energin.2010-12-13
124hur gammal kan en myskoxe bli Svar>>Vi vet att en myskoxko i den vilda flocken blev minst 22 år. Det är troligen en hög ålder för myskoxar.2010-11-19
119Hej. Jag undrar om staten ger pengar till arbetet i hägnet nere i härjedalen?
Sen så undrar jag om staten ger pengar till myskoxarna som bor på fjället, som mat och andra saker.
Svar>>
Svaret är nej på båda frågorna.
2010-09-06
116Hej! Trevlig sida ni har här! Jag är lite nyfiken på myskoxens tidigare utbredning. Hur långt söderut (i sverige) har det tex funnits myskoxe? Svar>>Jag antar du menar vad fossilfynden i Skandinavien kan berätta. Sammanlagt har sju fossilfynd gjorts och fyndet av ett kranium i Jämtland är ju inte hela sanningen. I Danmark har lämningar påträffats och i Skåne borde myskoxar troligen levt samtidigt. 2010-07-14
110Om minst 6 av de 7 är honor och ingen tjur säts in är risken stor att flocken dör ut antar jag, kan man inte släppa en tjur till de vilda djuren? Om den vilda gruppen dör ut tror jag personligen att det mediala intresset kommer att total försvinna. Svar>>Din fråga är fullt berättigad. Någonting måste göras. Tanken att sätta ut obesläktade djur är ett sätt. En tjur i dagsläget är inte lämpligt av den anledningen,att tjurarna då kommer att göra upp om ledarrollen och någon annan flock finns inte i grannskapet. Ett ungdjur av honkön, som inlemmas i gruppen, är mer realistiskt.2010-06-05
105Skall de 4 nya myskoxarna släppas vilda eller skall de vara kvar permanent i hägnet? Om de skall släppas, när kommer det att göras? Svar>>Myskoxarna skall vara kvar i hägnet. Ev. frisläppande av ungdjur kan bli aktuellt i framtiden.2010-05-29
104hej hej!
jag undrar hur aktiva myskoxarna är på natten?
M.V.H. sophie tunros Svar>>
Sommartid med de långa ljusa nätterna rör de sig naturligtvis mer än på vintern, då de helst vill spara på energin.
2010-05-06
101Hur långa blir hornen? Svar>>Det varierar något från djur till djur. Man känner ofta igen djuret på dess hornformation . Skulle man lägga ett måttband efter hornens böjning skulle det säkert hos ett vuxet djur vara 35 - 45 cm.2010-03-17
100Hej! Jag var på skansen i somras och fick se en Myskoxe för första gången med mina egna ögon. Inget nordiskt djur har fått mig att blivit så farsinerad som jag blev av Myskoxen. Men jag undrar om inte ni går ut för lite om detta fantastiska djur, tar ni ansvaret att gå ut i Media om detta? Vad jag anser så borde vi göra vad som göras kan för att rädda våra Myskoxar i Sverige. Går ni ut i media något och ber om mer bidrag? Jag tror att medierna skulle älska det. Då har de något vettigt att skriva om. Svar>>Vi gör så gott vi kan ! Hemsidan är ett exempel på vårt sätt att verka för myskoxens bevarande. Som alltid med vilda djur är det frågan om tillstånd och pengar.2010-03-13
98JAg undrar lite om myskoxarnas anpassningar till vintern. Hur klarar de kyla & snö? Och vad äter de under vintern?
/ida Svar>>
Myskoxen är ett arktiskt djur och är anpassad att klara sträng kyla. Deras päls värmer gott. Under sommaren tappar de underullen, som vi människor t.ex kan ta till vara för att göra varma tröjor av. Under vintern lever oxarna mycket på hullet, som de byggt upp under sommarhalvåret.
2010-02-17
96var är alla djuren under sommaren Svar>>Djuren befinner sig en tid i Rogens Naturreservat för att senare vandra över gränsen till Norge.2010-02-11
93Hur många myskoxar fins det i sverige Svar>>Vilda myskoxar finns det bara 7 stycken i Sverige (Härjedalen)2010-02-08
92Jag undrar om det finns liknande information om den vilda flockens medlemmar som för de 5 "ursprungsdjuren". Alltså ålder, kön, levnadshistoria och släktskap med varandra. MVH Jeremias. Svar>>Vad vi med säkerhet vet idag är att 6 av djuren är av honkön. Två av korna är 11-12 år och de andra minst 6-7 år äldre. Kon, som fick en kalv för 4 år sen fick namnet Sofie. De andra är inte döpta. De sex av honkön är alla släkt med varandra.2010-01-02
91har alla myskoxar i sveriger namn issåfall vad heter dom Svar>>Nej . Sofi är den enda . Hon fick ju en kalv för fyra år sen. Han är inte döpt än.2009-12-29
77Hur nära flocken måste man komma för att den skall bli störd? Jag är medveten om att frågan är relativ och beror på vindrikting m.m. men räcker det med vittring av människa för att flocken skall störas eller krävs synkontakt och i så fall på u Svar>>Man skall ha klart för sig att alla sinnen har stor betydelse. Närmare än 250-300 meter brukar man tala om som säkerhetsavstånd. Det betyder inte att myskoxen är omedveten om din närvaro, men att den lugnt kan beta vidare eller vila.2009-10-17
76När blir en Mysoxe könsmogen? Svar>>Myskoxar bir könsmogna vid ca 4 års ålder.2009-10-17
74Hej! Jag undrar om myskoxen har fyra spenar som kor har. Anledningen till att jag frågar är att jag länge undrat om dagens nötkreatur alltid haft 4 spenar, varför? Är det människan som genom långa tiders nyttjande av kon påverkat? Jfr. med Svar>>Myskoxkon har två spenar. Vad nötkreaturen beträffar har jag inget svar på din fråga. 2009-10-18
73Hej! Hur många myskoxar finns det i Härjedalen? Och vad äter dom? Varför kom dom till Härjedalen? Och varför kom dom bara till Härjedalen och inte till resten av Sverige? Svar>>Det finns för närvarande 7 myskoxar i vilt tillstånd. Under vinterhalvåret äter dom det lilla av växtligheten som djuren lyckas skrapa fram på högfjället. Det kan vara lite lavar, torrt gräs och ris. De sparar på hullet genom att röra sig väldigt lite. Sommartid blir de örtrika fjällängarna deras betesområde. Den lilla flocken som vandrade ut från Dovre Nationalpark i Norge 1971, drog sig österut och mot Sverige, och då var det naturligt att de hamnade i Härjedalen och ingen annanstans.2009-10-17
72Hej! jag undrar hur många hondjur och hur många handjur som hjorden i Härjedalen består av, samt ungefär hur många kalvar det har fötts under de senaste åren! Svar>>Alla vuxna djur är hondjur, d.v.s. 6 djur. Det7:e djuret är en kalv, ett och ett halvt år gammal. Kalvens kön är än så länge okänt.2009-10-17
71Hur mycket kan en myskoxe väga? Svar>>Då kalvarna föds väger de runt 7 kilo. Ett år senare väger de 70 kilo eller mer. En vuxen tjur kan väga 400 kilo drygt. Korna är c:a 100 kilo lättare. Under sommar och höst äter de upp sig rejält och då är vikten som störst.2009-10-17
70Hur stor är den norska myskoxsstammen i Dovreområdet i dagsläget, dvs hösten 2006? Hur tror Ni att myskoxpopulationen i Norge och Sverige komerr att påverkas av de altt varmare somrarna? Blir det för varmt för myskoxarna? Svar>>Vi har inte fått uppgifter om stammens storlek efter sommarens inventering men det tordes finnas mellan 150 - 200 djur. Myskoxen är ett arktiskt djur och är anpassad till arktiska förhållanden. De borde påverkas av ett varmare klimat. I djurparker lever trots allt myskoxar i betydligt varmare klimat.2009-10-17
69Hej ! Vid en bilfärd upp på en liten grusväg uppe på Dovrefjäll kom jag och min familj i kontakt med 6 st Myskoxar. Av dessa 6 var 2 mycket små, kan tänka mig att det var ungdjur, är det vanligt att dom går familjevis så att säga ? Hur vanli Svar>>Ni har med all säkerhet sett 2 årskalvar tillsammans med sina mödrar ( ev. tvillingkalvar, som förekommer ibland )och ytterligare några vuxna djur. Myskoxarna är flockdjur och går tillsammans. Tjurarna kan på somrarna ströva ensamma för att sen söka upp korna på hösten. På Dovrefjäll är det inte ovanligt att träffa på djuren.2009-10-17
68: Hej jag undrar hur det är med myskoxarnas sinnen. HUr är det med hörsel, syn, kännsel, lukt och smak? Svar>>Myskoxarna har sannolikt väl utvecklade sinnen.Troligen är hörsel och lukt de viktigaste sinnena men även syn och smak för ett så stort däggdjur har stor betydelse. 2009-10-17
67: Hej jag undrar hur det är med myskoxarnas sinnen. HUr är det med hörsel, syn, kännsel, lukt och smak? Svar>>Myskoxen har sannolikt mycket välutvecklade sinnen. Hörsel och lukt är troligen de viktigaste sinnena men även syn och smak för ett så stort däggdjur har stor betydelse.2009-10-17
66: Vilka åtgärder krävs för att bevara myskoxen i Sverige? Hur stor är risken att myskoxen utrotas Svar>>För det första krävs det ett tillstånd av Naturvårdsverket att plantera in vilda myskoxar , som inte är släkt med våra t.ex från Grönland. Vi i projektet kan inte ensamma skaffa fram de pengar som behövs för en sådan aktion. Risken är mycket stor att inavel får dem att dö ut. 2009-10-17
65Jag undrar om det skulle kunna vara möjligt att tämja en myskoxe? vad skulle man ha den till då? vill ha svar mvh eva Svar>>I Kanade finns farmade djur i hägn. Ullen, som är mycket värdefull, tas om hand för vidare förädling.2009-10-17
64Jag vill ha et rätt långt svar hur den kom till Sverige Svar>>Försommaren 1971 lämnade en flock på 6 djur Dovrefjäll och drog österut. Flocken bestod av 3 vuxna kor, 2 årskalvar samt en då tvårig tjur. I september månad passerade flocken, då bestående av 5 djur ( en ko saknades ) riksgränsen på Vigelskaftet c:a en mil söder om Fjällnäs i Härjedalen. Nu var de alltså i Sverige och efter diverse utflykter i landskapet under höst och vinter, födde de båda könsmogna korna var sin kalv. Ett nytt hemområde hade bildats i närheten av Tännäs.2009-10-17
63Meddelande: hur många myskoxar finns det i härjedalen/funäsfjällen. Svar>>Flocken består av 7 djur just nu. 2009-10-17
62Meddelande: Hej, Varför talas det så sällan om myskoxarna, deras bevarande och förvaltning i media? Det är en mycket liten stam vi har i förhållande till t. ex. vargen som debatteras mycket mer frekvent? Svar>>Vilken bra fråga! Ingen skulle vara gladare än vi i Myskoxprojektet, än om medierna vore intresserade och skapade uppmärksamhet om djurartens allvarliga situation. Myskoxen är utan tvekan just nu det av däggdjuren i Sverige som är mest hotat och nära att helt försvinna. Vi kan bara konstatera att Naturvårdsverket ( Regering och Riksdag ) litar till det lokala engagemanget att rädda arten. Det säger sig självt att utan hjälp av en statlig myndighet kommer vi inte att lyckas. Som brukligt kostar räddningsinsatser stora pengar och där ligger hela problematiken! 2009-10-17
61Hej Hur stor är risken att träffa på djur utanför deras naturliga område t.ex. i Ramundsberget,Fjällnäs och Bruksvallarna Svar>>Tjurar men även en och annan ko kan ibland göra utflykter långt från hemområdet. Vi har många ex. på det under 80-talet. I dagens läge är chansen att träffa på någon myskoxe utanför det vi kallar för hemområdet mycket liten.2009-10-17
60Meddelande: Hej, hur fungerar matsmältningen, och hur anpassar sig myskoxen ? Hur tas ungarana hand om, klarar de sig själv snabbt ? har den något välutvecklat sinne? har människan någon nytta till myskoxen eller något problem med den idag när det gä Svar>>Myskoxen är en idisslare. Anpassningen till ett liv i arktiska miljöer har pågått i miljontals år. En kalv som blir moderlös tidigt har svårt att klara sig. Eftersom myskoxen har få naturliga fiender, behöver den inte fly undan utan förlitar sig på sin styrka och flockkänsla, om den skulle bli angripen. Farmade myskoxar kan ge en värdefull ull. Jag kan inte se att det skall vara något större problem för oss människor om vi respekterar djurets särart och inte uppehåller oss för nära.2009-10-17
59: Hej, hur fungerar matsmältningen, och hur anpassar sig myskoxen ? Hur tas ungarana hand om, klarar de sig själv snabbt ? har den något välutvecklat sinne? har människan någon nytta till myskoxen eller något problem med den idag när det gäller konta Svar>>Myskoxen är en idisslare. Anpassningen till ett liv i arktiska områden har pågått i miljontals år. En kalv, som blir moderlös efter bara några månader har svårt att klara sig. Eftersom myskoxen har få naturliga fiender och inte behöver fly undan, förlitar den sig på sin styrka och flockkänsla, om den skulle bli angripen. Farmade myskoxar kan ge en värdefull ull. Jag kan inte se att det skall vara något problem för oss människor, om vi respekterar djurets särart och inte går för nära.2009-10-18
58Meddelande: Skulle man inte kunna föra in ett par tjurar från norge till fkocken i härjedalen? Svar>>Ditt förslag är givitvis mycket bra , men karantänbestämmelserna låter sig inte upphöra och är ett hinder så länge det inte finns ett hägn i Härjedalen . Vi väntar på att ett hägn skall byggas på Kröket i Tännäs så småningom.2009-10-17
57: Skulle det vara möjligt at det fanns en myskoxstamm i hela den skandinaviaska bergskedjan? Skulle inte Myskoxen klara sig bätter i Lapplandsfjäleln där det är mer tundraklimat än det är i Härjedalen? Svar>>Troligen inte. Med den klimatförändring som sker med stigande medeltemperatur, påverkar det även vår del av jorden. Visst finns det andra fjällområden i Sverige som säkert skulle passa myskoxen bra , om den hade möjligheter att sprida sig. För det krävs en population så stor att en naturlig utvandring sker.2009-10-17
56Meddelande: varför heter det myskoxe Svar>>Ovibos moschatus heter den på latin. Namnet bygger på ett antal något förhastade slutsatser, dragna en gång i tiden på bristfälligt underlag.Det vetenskapliga namnet antyder att den skulle lukta mysk, vilket är helt felaktigt. Den har inga myskproducerande körtlar. Både artnamn och svenska namnet är alltså missvisande.2009-10-17
551.Hur många år kan en Myskoxe bli? 2.Hur många kan dom bli i flocken? Svar>> 1. Svaret har jag berört tidigare. Vi vet att Ulrika blev minst 22 år. Men det är antagligen mycket ovanligt att myskoxar blir så gamla. 2. Flocken kan bestå av ett tjugotal djur. Storleken av flocken varierar naturligtvis, men kan inte bli hur stor som helst.2009-10-17
54hej, för det första måste jag säga att det är en mycket bra sida ni har fått upp här... jag undrar varfrö myskoxarna från början dog. har man någon aning om den grundläggande orsaken? väldigt tacksam för svar. Svar>>Du ställer en mycket svår fråga. Man kan bara anta att inaveln har blivit det största problemet. Men Störningar från närgångna människor, flygbuller och snöskotrar har säkert också bidragit till stammens nedgång. Man kan heller inte utesluta tjuvjakt.2009-10-17
535.jag har många frågor 1. vad påverkar poulationens storlek?? 2. vilka överlevnadsstrategier har myskoxen?? 3. vad händer om populationen blir för stor?? 4. hur påverkar myskoxenspopulation människan eller tvärtom?? 5. hur stor kan myskoxenpopulati Svar>>Jag svarar på de frågor, som inte tidigare besvarats i frågelådan. 1. Föda och genetisk variation. Naturligtvis även människans förhållande till djuret. 3. Troligtvis begränsas stammen i så fall genom jakt. 5.Etersom den skandinaviska fjällkedjan är mycket stor, kan säkert flera tusen djur leva där, om inte människan begränsar djurets utbredning. 9. Stammen består idag av bara 7 djur på fjället.2009-10-17
52: Hej, jag undrar hur myskoxarna påverkas av att vi förorenar naturen, dels genom växthuseffekt och t.ex surt regn?Tack på förhand Svar>>Eftersom myskoxen är ett arktiskt djur och anpassad till ett hårt klimat,kan en temperaturhöjning säkert få oanade konsekvenser. Försurning påverkar ju växtlighet och vatten- organismer främst. Någon vetenskaplig studie hur det påverkar myskoxen finns inte.2009-10-17
51: Förutom erat projekt för att bevara myskoxen, finns det några andra i Sverige? Vilka är de största hoten mot de svenska myskoxarna? Svar>>Ja. Det finns myskoxar i några svenska djurparker. Inaveln är det största hotet.2009-10-17
50Meddelande: Varifrån kommer namnet MYSKoxe? Mysk är ju ett doftämne. Produceras det av myskoxarna? Svar>>Dess artnamn Ovibos moschatus syftar visserligen på att den skulle lukta mysk , men den saknar helt myskproducerande körtlar. Det folkliga namnet är knappast bättre och grönländarna har ett bättre namn, nämligen Oomingmak den skäggige2009-10-17
49: vilka fiender har myskoxen? Svar>>Den här frågan är besvarad tidigare, men du skall få svaret en gång till. En fullvuxen nyskoxe har få fiender. Mot människans eldvapen kan den dock ej försvara sig. Vargen kan vara ett hot mot sjuka djur och kalvar. En myskoxflock kan bestå av många djur. 15-20 djur tillsammans är inte ovanligt.2009-10-17
48Kan du förklara varför myndigheterna tidigare inte godkände myskoxen som svensk (invandringsfientlighet??)? Har denna syn nu förändrats - och finns det hopp för detta fantastiska djur? Svar>>Om myndigheterna ansåg myskoxen tillhöra den svenska faunan, så skulle den vara upptagen på den s.k. rödlistan för hotade djurarter i Sverige. Den saknas där. Naturvårdsverket har dock godkänt en förvaltningsplan som skall vara lokalt förankrad. Det betyder att det är upp till oss i myskoxprojektet att försöka rädda djurarten. Det förstår väl de flesta att ett lokalt engagemang på lång sikt inte är hållbart då pengar är den stora stötesstenen. Vi efterlyser företag som vill sponsra oss med stora summor.2009-10-17
47FRÅGA1)Vad gör ni med de djur som drabats av inavel. Och hur påverkar det flocken. (fråga2)Vad äter en Myskoxe. Svar>>Man kan inte påverka inaveln om man inte sätter ut djur i flocken , som inte är släkt med dem. Det är det som myskoxprojektet handlar om. Vad myskoxen äter finns svar på i frågelådan.2009-10-17
46Hej. Vilka skyddade områden i Sverige och Norge finns för myskoxarna idag? Vilka typer av områden är det? Finns det något skyddat område som sträcker sig över både Sverige och Norge? Svar>>Dovrefjell Nationalpark är de norska myskoxarnas hemområde. Där är djuren skyddade av den norska staten. Det är norra Europas rikaste växtfjäll. Rogens Naturreservat gränsar till den norska nationalparken Femundsmarka. Berggrunden är svårvittrad och näringsfattig här och de svenska myskoxarnas hemområde omfattar även en del av den norska parken.2009-10-17
451. Hur många myskoxar lever fritt just nu ? 2. Hur många dog p.g.a sjukdomar år 2004? M V H Jennifer och Simone Svar>>Jag förmodar ni menar våra svenska myskoxar. Fråga 1 har besvarats tidigare. Fråga 2. Båda tjurarna, dvs. Ingemar, flyttad till djurparken i Lycksele, död i tarmsjukdom och Willy, som flyttades från Kolmårdens djurpark till den vilda flocken. Död troligen genom utmärgling.2009-10-17
44Hur stort antal myskoxar finns det i hela världen och var någonstans finns de? Svar>>Myskoxen finns i vilt tillstånd idag på Grönland och längs Nordamerikas ishavskust. Efter andra världskriget inplanterades myskoxar på Dovrefjäll i Norge och därifrån utvandrade 5 djur till Sverige och Härjedalen 1971. Det är svårt att uppskatta det totala antalet djur i världen, men det rör sig säkert om hundratusentals djur.2009-10-17
43Jag håller på med ett arbete i skolan och har en del frågor jag hoppas att jag kan få svar på...hur många individer finns det i Sverige idag? Finns det några bevarande project, vilka isåfall? och vad gör dessa? Är myskoxarna fridlysta i Norge? o Svar>>Troligen endast 7 st. på fjället idag. Projekt Rädda myskoxen. Läs på hemsidan www.myskoxe.se vad som hittills gjorts. Myskoxarna i Norge får bara finnas inom Dovre Nationalpark. Det betyder tyvärr att djur som befinner sig utanför parken inte har något skydd. Våra svenska djur rör sig sommartid ett stycke in på norska sidan,men där gäller andra regler.2009-10-17
42Meddelande: vad äter myskoxarna på vintern ?jag forskar om de intresanta djuret Svar>>Myskoxen har en utpräglad förmåga att under sommarhalvåret lagra upp kroppsfett genom bete på de högalpina ängarna. Den spar på fettresurserna genom att röra sig väldigt lite på vintern. Det enda ätbara den kan utnyttja är den sparsamma vegetationen den kan hitta på de kalblåsta fjälltopparna.2009-10-17
41Meddelande: Hej! Vad kallas det för som myskoxarna bildar vid fara? mvh Eva Svar>>Djuren bildar en mur med kalvarna längst in. Har du som besökare kommit djuren för nära, ställer de sig omedelbart på det sättet. För att undvika att myskoxarna stressas till detta, avlägsna dej genast. Om man håller sig på 200 till 300 meters avstånd är djuren mycket lugna.2009-10-17
40 Hej!Är myskoxen närmast släkt med korna?Hälsningar Svar>>Jag har redan svarat på frågan en gång. Men här får du svaret igen. Den är idisslare och ingår i slidhornsdjurens familj. Det är allmänt accepterat att den närmast under får och getter bildar en särskild utvecklingsgren, som förutom myskoxen också omfattar takin eller oxgemsen, som lever i centralasien.2009-10-17
39: Hej! Jag går i ettan på gymnasiet och vi gör ett kort arbete om olika djur och jag valde myskoxen, mycket intressant djur. Jag har en fråga om deras påverkan på ekosystemet. Har de någon påverkan på det, och har ekosystemet ändrats något sen de kom Svar>>Hej Sofie. Jag har tidigare haft ungefär samma fråga uppe. Vad jag förstår kan inga negativa effekter på ekosystemet märkas än så länge. Ett så litet antal betande djur kan inte påverka växtligheten, även om de rör sig på begränsade områden tidvis. Fågellivet drar nytta av djuren, då ullen kan användas till bobygge. Ett klövdjur till på fjället och framförallt att de finns där året runt kan, då djur dör,bli ett skafferi för kadaverätarna. Positivt alltså!2009-10-17
38Meddelande: Myskoxarna på Grönland, hur stort är beståndet där, och hur kom de dit? Har de funnits där ända sedan ön hängde ihop med någon landmassa? Svar>>Fossilfynd i Amerika tyder på att myskoxen tog sig över Beringssund för 300000-400000 år sedan. Via den nordamerikanska kontinenten nådde den också Grönland, som blev ett av de områden där arten överlevde fram till våra dagar. Idag finns myskoxen i flera tusentals djur på Nordöstgrönland. Inplantering på sydvästgrönland har varit framgångsrik och där lever nu c:a 4000 djur.Beståndet beskattas där genom årlig jakt.2009-10-17
37Meddelande: Är myskoxar aggressiva ? Svar>>Myskoxar är inte aggressiva. De har få fiender och inger stor respekt på grund av sitt utseende. En närgången och provocerande människa får dock passa sig, då myskoxen inte flyr undan. Myskoxarnas försvar är att bilda en mur mot angriparen.2009-10-17
36: Vad hände med myskoxkalven som kom från Norge? Vad hette den och kom den till Funäsdalen någon gång? Svar>>Kalven fick namnet Moses . Moses är sedan mitten av juni på Järvsö Zoo. Troligen blir Moses i fortsättningen ett djurparksdjur. 2009-10-17
35: Hur gammal blir en myskoxe? och vad äter den?hur hög blir den?. Svar>>Mankhöjden hos en vuxen tjur är ungefär 145 cm och för en vuxen ko c:a 130 cm. Som du märker är djuren ganska låga. Ute på fjället vid möten ser de betydligt större ut. De övriga frågorna hittar du svaren på i frågelådan.2009-10-17
34Vad skulle hända om myskoxarna utrotades? Vad är deras uppgift i ekosystemet? Finns det andra arter på samma ställe som har samma uppgift? Varför bor de i just Härjedalen? Varför är de utrotningshotade? Tack för en bra sida! Svar>>Det råkade bli Härjedalen när de första myskoxarna vandrade in från Norge 1971. Sen föddes de första kalvarna i området. ??vriga frågor får du svar på i frågelådan.2009-10-17
33: Hejsan Vad är medellivslängden för en myskoxe? Hur gammal har den äldsta myskoxen blivit. Svar>>Medellivslängden tycks variera beroende troligen på tillgång på födans innehåll. I våra svenska fjäll vet vi att Myskoxkon Ulrika blev minst 21 år. Så gamla blir inte de flesta utan 14 till 15 år är nog en ganska normal ålder, om inte inavel och sjukdomar hotar.2009-10-17
32: vad händer med myskoxarna i Lycksele djurpark? vad kommer hända med Myskoxeflocken i lycksele djurpark nu? kommer dom få en ny tjur å vart kommer dom få den ifrån isåfall? Svar>>Eftersom tjuren Ingemar skulle blanda upp sina gener i den flock, som lever i djurparken, måste nu en helt annan obesläktad tjur introduceras. Var den skall komma ifrån, måste du fråga djurparken om.2009-10-17
31Vad händer om myskoxarna blir utrotade?.Vad har de för funktion i naturen? Svar>>Myskoxen är ett djur , som en gång för mycket länge sedan försvann från den skandinaviska halvön. Fossilfynd kan berätta om det. Genom utplantering har djuret kommit tillbaka och finns i en liten numerär i Norge och Sverige. Precis som renen är de väl anpassade till den arktiska miljön.2009-10-18
30: Hej! Befinner sig alltid mysoxarna i samma trakt? Om inte, var brukar de befinna sig skiftet december/januari? tack och hej! Svar>>Myskoxarna rör sig inom en triangel Rogens naturreservat och Femundsmarka nationalpark. Vintertid i triangelns östra del och sommartid i dess västra del. Ett rörelsemönster som blivit nedärvt efter invandringens irrande de första åren.2009-10-17
29Hej,har just k Svar>>I Norge lever idag c:a 200 djur i Dovre nationalpark. I forskningssyfte hålls ett mindre antal djur på Ryöya i Troms. I Sverige lever för närvarande endast 8-10 djur i Rogen- Femundmarka. Försök att rädda djuren från inavel pågår.2009-10-17
28HUR MÅNGA FÄRGER Svar>>Underullen är ljusbrun, för övrigt varierar pälsen i olika bruna nyanser. Det äldsta djuret vi känner till i den svenska flocken var myskoxkon Ulrika. Hon blev minst 22 år.2009-10-17
27Meddelande: Jag undrar när ni nu släpper den nya myskoxen hur hittar den till de andra Svar>>Utsläppet är genomfört och myskoxarna har kontakt med varandra. Avståndet mellan den vilda flocken och Villy var lagom långt.2009-10-17
26Meddelande: Har just vandrat Grövelsjön-- Tänndalen.På Långfjället, strax innan vi gick in i skogen ovanför Hävlingen, hittade vi ett sjok mjuk ljusbeige ull som vi tror från myskoxe. Vet ni on de kan ha varit där nyss ? Eller i sommar ? På ett ledkryss Svar>>Eftersom fjolårskalven inte har påträffats efter vinterobservationerna, kan ullen eventuellt härröra från det saknade djuret. Vi känner inte till att flocken har uppehållit sig på Långfjället under sommaren. Fåglar har ju en förmåga att använda ullen i bomaterialet, så de kan naturligtvis flytta ull längre sträckor.2009-10-17
25Kommer man att kunna följa Willy:s position via internet? Det skulle vara intressant. I så fall var? Tack för denna sida Svar>>Det är inte bestämt än, men kommer troligen att omfattas av sekretess på grund av djurens störningskänslighet.2009-10-17
24Meddelande: Hej! Om nu stammen har så dåliga gener, kan ni inte kidnappa några oxar från Grönland och flyga dom till Sverige Svar>>Det allra bästa hade naturligtvis varit att importera myskoxar från Grönland, men det skulle kosta stora pengar. Sponsor efterlyses härmed! Importtillstånd kan också vara svårt att få.2009-10-17
23.Hej,Först och främst en komplimang för ett beundransvärt initiativ - låt oss hoppas att detta blir början på en hållbar lösning för Sveriges myskoxar!Några frågor: 1. Förväntar ni er någon tillökning 2004 - trots att Ingemar nu lämnat flocken? Svar>>1. Vi hoppas naturligtvis att någon kalv har fötts i maj. Men djuren håller sig just nu undan trots försök att hitta dem. 2. Tjuren Willy skall strax före brunsttiden introduceras till den vilda flocken. 3. Det finns väldigt få djur i djurparkerna i Sverige att jobba med i det här sammanhanget tyvärr. 4. Det är en så länge en öppen fråga. Det finns nämligen två alternativ. Antingen flytta tillbaka korna omedelbart efter betäckningen eller också invänta kalvningen påföljande vår och sen återföra ko med kalv. 5. Inga djur har invandrat sen 1971.2009-10-17
22Meddelande: Vem står bakom denna sajt? Svar>>Turistbyrån i Funäsdalen i samarbete med Myskoxprojektet, som arbetar med att bevara den vilda myskoxstammen i Härjedalen.2009-10-17
21Meddelande: Kommer oxen Ingemar att flyttas tillbaka till flocken i Härjedalen ? Hur gammal är han ? Ska han ska stanna på Lycksele djurpark eller kommer han att avlivas så småningom ? Ska den nya oxen från Kolmården stanna i Härjedalen och vara ensam Svar>>Ingemar kommer att stanna i Lycksele djurpark livet ut och tjäna som avelstjur. Han är c:a 10 år gammal. Den nya oxen från Kolmårdens djurpark sätts ut på fjället för att, hoppas vi, betäcka de könsmogna korna där. Han kommer noggrant att studeras och ser det ut som om han inte skulle klara vintern på fjället, hämtas han för övervintring i djurparken. Om båda oxarna skulle mötas i brunsten blir det stridigheter och då kanske Ingemar skulle segra och då tillförs flocken inga nya gener.2009-10-17
20Meddelande: Kommer oxen Ingemar att flyttas tillbaka till flocken i Härjedalen ? Hur gammal är han ? Ska han ska stanna på Lyckseledjurpark eller kommer han att avlivas så småningom ? Ska den nya oxen från Kolmården stanna i Härjedalen och vara ensam Svar>>Ingemar får stanna kvar i djurparken livet ut. Han är c:a 10 år. Han kommer att fungera som avelstjur där. Den nya oxen från Kolmården som är ungefär lika gammal kommer att sättas ut i Härjedalsflocken för att, hoppas vi, betäcka kor. Han kommer att noggrant studeras och visar det sig att han inte skulle klara den kommande vintern på fjället, hämtas han för övervintring i djurparken. Skulle de här båda tjurarna mötas under brunsten blir det stridigheter och kanske Ingemar skulle segra och då blir det inget nytt blod i flocken.2009-10-18
19Meddelande: Jag skulle vilja veta något om myskoxarnas vanor, hot och plats i djurriket. Svar>>Detta arktiska djur är ett flockdjur, som har få fiender med undantag för människan. Beroende på årstid söker sig djuren till invanda betesområden och kalvningsland. En del tjurar söker sig bort från flocken ( även enstaka kor kan vandra iväg ) för att söka mat på egen hand främst sommartid. Det finns flera exempel från Härjedalen på detta beteende. Myskoxen är ett fredligt djur och utgör inget hot om man respekterar deras särart.2009-10-17
18Meddelande: hur beter en myskoxe sig? Är de snälla eller arga? Gillar de människor? Jag har hört att myskoxen lever på tundran, men vilket ekosystem tillhör det och vilka fler djurarter är vanliga där? Svar>>Myskoxarna har få fiender och behöver därför inte fly som de flesta andra vilda djur vid hot. De bildar i stället en försvarsmur. Kommer människor för nära , kan de gå till angrepp. Och då kan det tyckas vara ilska. Tundran har ett speciellt ekosystem, innefattande en karg natur med djurarter som ren, fjällräv, myskoxe, polarvarg med flera däggdjur och fåglar. Alla är perfekt anpassade till denna miljö.2009-10-17
17Meddelande: Hej! Om tjuren inte skulle trivas i Lycksele djurpark vad händer då? Svar>>En vild tjur har tidigare flyttats till djurparken och fann sig väl tillrätta där. Går allting väl med nedsövning och transport, hoppas vi att tjuren får det bra och kommer att trivas med tillvaron så småningom.2009-10-17
16Meddelande: Var kommer myskoxen igentligen ifrån? Hur gamla kan de bli? Svar>>De svenska myskoxarna härstammar från de myskoxar som lever på Dovrefjäll i Norge. 1971 vandrade fem djur över gränsen och de kom att sedan bli upphov till den stam som lever i västra Härjedalen. Norge hade planterar in djur från ??stgrönland i ett par omgångar. Nästa fråga , se tidigare svar!2009-10-17
15Meddelande: Hej. Jag undrar om myskoxarna är runt omkring Rogen i skiftet Juli/Augusti. Jag har bara sett myskoxe på Järvzoo så det skulle vara kul om man fick se nån ute i det vilda. Svar>>Myskoxarnas hemområde är som bekant Rogens naturreservat och i viss mån Femundsmarka nationalpark. Från vintervistet på svenska sidan drar myskoxarna västerut och kan befinna sig vid den tidpunkten på norska sidan av gränsen.2009-10-17
14Meddelande: Min fru och jag vandrade på Spetsbergeni mitten av 60-talet. Då fanns en livskraftig myskoxstam där och som vi observerade och såg många lämningar av.När dog de Svar>>På Spetsbergen försvann den sista myskoxen någon gång på mitten av 80-talet. I september 1929 blev 18 unga myskoxar frisläppta vid Adventsfjorden på Svalbard. Allt såg ut att gå väl i början men under 1970-talet sjönk antalet djur kraftigt, för att till sist försvinna helt.Orsakerna till detta är ännu oklara.2009-10-17
13Meddelande: i vilken hem sida finns mysk Svar>>Hemsidan för att läsa om myskoxarna hittar man på www.myskoxe.se2009-10-18
12Varför växer inte myskoxstammen i Sverige? I Norge har utvecklingen varit desto mer framgångsrik. Svar>>Vi vet faktiskt inte riktigt, vad det kan bero på. En orsak kan vara inavel. Men varför drabbas inte myskoxarna i Norge? De kommer också från samma ursprung. Saknar växtligheten de mineraler som är nödvändiga eller kan illegal jakt vara tänkbar? Störningar av turister kan uteslutas idag, då den lilla flocken många gånger är svår att lokalisera.2009-10-17
11Jag undrar vad myskoxen heter på engelska Svar>>Det engelska namnet för myskoxe är MUSKOXEN2009-10-17
9Meddelande: Jag undrar om myskoxen i Härjedalen har lika kraftig mittbena på sina horn som myskoxen i Kanada? Svar>>Mittbenan hos myskoxarna varierar från djur till djur beroende på kön och ålder. Det vill säga, det går inte att jämföra på det sättet frågeställaren tänker.2009-10-17
8Meddelande: Hur gammal kan en myskoxe bli? Svar>>Det äldsta djuret, vad vi vet hittills hos oss,var myskoxkon Ulrika, som var 22 år, då hon sist sågs. Hon tillhörde flocken på 5 djur, som kom invandrande 1971. Hon var då ett år. I fångenskap kan myskoxarna bli något äldre.2009-10-17
7Har det körts ut några saltstenar på Storvålen/Fiskbäckvålen i vinter? Svar>>Ja, det har lagts ut saltstenar på vissa platser.2009-10-17
6Vad äter Myskoxen? Svar>>Allehanda örter och ris. Favoritföda är klynnetåg, styvstarr och fårsvingel. Vintertid äter den det lilla av växttäcket som finns att tillgå på fjällets högsta partier.2009-10-17
5Hur mår myskoxarna när det är en varm sommar? Dom är ju vana vid kyla eller? Svar>>De har inga större problem att klara av värmen. Dels fäller dom den s.k. underullen, dels rör dom sig ytterst lite under den värsta hettan mitt på dagen. Deras sommarviste är ju den trädlösa, alpina ängen, där vind, vatten och snö utgör delar av deras tillvaro.2009-10-17
4Hur smakar köttet från myskoxe? Svar>>Det lär smaka alldeles förträffligt. I Norge kan vissa restauranger bjuda på vilsekomna djur.2009-10-17
3Fryser inte myskoxarna om benen? Den varma ullen räcker ju inte ner på benen. Svar>> Det är en anpassning efter årtusenden av utveckling på den arktiska tundran, som gjort dem helt köldtåliga överhuvudtaget.2009-10-17
2Kan man få tag i myskoxull någonstans? Jag skulle vilja blanda i garnet jag stickar med. Svar>>Då får du ge dej ut i myskoxmarkerna efter midsommar och leta den fällda ullen eller också köpa från någon djurpark.2009-10-17
1Kan man tämja myskoxarna till dragare t.ex? Svar>>Det är väl inte omöjligt, om man snöper någon tjur.2009-10-17