Historisk loggbok

1
Naturvårdsverkets beslut
Beslutet innebär att projektgruppen kan genomföra de åtgärder som föreslogs i skötselplaneförslaget.
Dvs.
Att byta ut ledartjuren mot en ny tjur som inte är besläktad med övriga i flocken – och att kunna flytta två hondjur till Järvzoo för betäckning av ”Grönlandstjuren” för framtida återutsättning. Med dessa åtgärder är vi övertygade om att den genetiska statusen blir tillfredställande –
2003-10-28
3
En ¬†kalv har fötts i vår
Länstyrelsens viltspanare – Lasse Rhenfeldt – rapporterar att en kalv har fötts under våren.
Myskoxgruppen omfattar nu 10 djur.
Förra året föddes två kalvar.
2003-07-05
4
Möte m. Svenska Djurparksfören
Vi organiserade praktiska frågor –
Att arbeta efter IUCN/SSC vilket innebär att vi genomför projektet med ¬†strikta biologiska och etiska regler enl nämnda stadga.
Tre arbetsgrupper initierades –
En biologisk grupp som identifierar djur, tidpunkter o liknande frågor.
En grupp som förbereder den praktiska hanteringen på plats i Härjedalen och en grupp som följer upp djuren i djurparken och sköter dokumentation mm.
Nästa möte sker i januari och då skall budget, tidplan mm vara klart.
2003-12-14
5
Sändarhalsband utprovas
Biologiska studier pågår just nu i Järvzoo. I början på mars studeras de vilda myskoxarna. Veterinärer och teknik förbereds för utbytet av tjurarna.
2004-02-04
6
Järvzoostudier slutförda
Nu startar studierna ute på fjället. Hjorden är lokaliserad i Rogens naturreservat och nu skall de olika individerna identifieras och samtidigt bedöms kondition och inbördes ”ordning” i hjorden.
2004-03-08
7
Myskoxhjorden studeras nu.
Linda Englund, vår forskningsassistent, finns nu på plats hos myskoxarna. Under några veckor skall djuren studeras innan
vi påbörjar utbytet av djur.
2004-03-12
8
Besiktning på fjället
Delar av projektgruppen kompletterad med Skansens veterinär – flög till myskoxarna för att bilda sig en uppfattning om terrängförhållanden, flygtider, avstånd, status på djuren mm.
Även området där utbytet i höst skall ske – inspekterades. Lyft- och transportmetoder gicks igenom med Jämtlandsflygs pilot. Därefter planerades alla detaljer inför den förestående hämtningen av ”Ingemar”.
2004-03-18
9
Besök i Lycksele djurpark
Tjuren Ingemars nya hem i Lycksele Djurpark besöktes i helgen av Hans Ove Larsson och Stefan Mörtberg. Stora hägn med fin utsikt och med fem pigga kor som sällskap får han en bra tillvaro efter det hårda livet till fjälls.
2004-03-29
10
Möte på Naturvårdsverket
Vid ett kort möte med Naturvårdsverket informerades om dagsläget i förberedelserna inför flytten av Ingemar. Studierna på fjället får visa vilka kor som skall tas in för betäckning i höst och frågor kring utsättningen nästa sommar av kor med kalv behandlades.
2004-03-30
11
Studierna på fjället
Vår biolog Linda Englund är inne på sin tredje vecka till fjälls. En av uppgifterna är att se hur flocken styrs och vilken roll tjuren har nu ¬†- han flyttas ju bort om ett par veckor – och hur detta kan tänkas påverka myskoxarnas vandringsmönster.
2004-04-01
12
Tjuren ”Ingemar” flyttas
Lördagen den 17 april flyttas ”Ingemar” till Lycksele djurpark. Skandinaviens mest erfarna veterinärer när det handlar om myskoxar- Jon M Arnemo och Bengt Röken – genomför bedövning och hämtning tillsammans med Ulf Grinde på Jämtlands flyg. Operationen är noga planlagd tillsammans med expertis från berörda djurparker, Svenska djurparksföreningen, SNF och Länstyrelsen i Jämtland.
2004-04-14
13
Pressmöte på Htl Tänndalen
Kl 20 på fredag kväll hålls ett pressmöte på Hotell Tänndalen med anledning av flytten av myskoxtjuren ”Ingemar”. Hela projektet ” Rädda myskoxarna ” presenteras och alla inblandade finns på plats för att svara på frågor och lämna information.
2004-04-16
14
”Ingemar” hämtad fr. fjället
Tidigt på lördag morgon flögs Bengt Röken – Kolmårdens djurpark och Ronny Stålfjäll-Lycksele Djurpark ut till fjälls för att med Naturbevakarnas hjälp köras med skoter nära myskoxarna.
Samtidigt som herrarna försökte komma nära med sina bedövningsgevär hämtades Jon M Arnemo och Sven Brunberg från Skandinaviska björnprojektet för att vara i beredskap. Myskoxarna var mycket vaksamma och gick inte att komma på skottsäkert avstånd fr marken så flygteamet kom in och skytten hängde utanför helikopern i en speciell sele så att bedövningspilen skulle träffa rätt på skinkan på Ingemar. Med stor skicklighet manövrerade Ulf Grinde helikoptern fr Jämtlands flyg och pilen satt perfekt. Helikoptern lämnade och markgruppen avvaktade bedövningen. Efter 12 min fr skottet var veterinären vid myskoxen och alla prover och undersökningar genomfördes. Under tiden kom helikoptern tillbaka m transportlådan och alla hjälpte till att lasta in Ingemar. Därefter flögs han till Tänndalen och omlastades på lastbilen.
Hela operationen gick utomordentligt fint – ett stort tack till alla från en mycket imponerad projektledare.
2004-04-17
15
”Ingemar” anlände t. ¬†Lycksele
Körningen till Lycksele gick snabbt och enkelt – myskoxen låg ner i transportboxen och kontrollerades m. jämna mellanrum. Endast vid korvpausen i Åsele hördes lite dunsande – efter 55 mil var Ingemar framme i Lycksele Djurpark kl 20.30 –
Utsläppet i hägnet var en stark upplevelse – han for direkt ut ur lådan – genom hela hagen i galopp – ner till korna , nosade runt och ”ställde upp” dom – sedan var allt lugnt.
2004-04-18
16
Ingemar hemmastadd i parken
I gryningen besökte vi Ingemar – han fnös ordentligt då vi steg ur bilen ¬†- sedan fortsatte han beta.
Senare på dagen låg han mitt bland korna och reste sig inte fast vi var nära staketet. Ingen reaktion fr någon i gruppen.
2004-04-18
17
Linda – biologen lämnar Rogen
Linda övervakade flocken även efter Ingemars avresa och ¬†som tidigare är det den äldsta kon Moa som har befälet. Ingen oro märks i gruppen – lite vaksammare kanske och att tjuren är borta är normalt – nu då det snart är dags för kalvning.
Linda återkommer i augusti för förberedelser inför utsättningen av tjuren ”Willy” fr. Kolmården
?ñvervakningen sköts nu av länsstyrelsens Naturbevakare som kombinerar detta med flera andra uppgifter under våren i samma område.
2004-04-21
18
”Willy” provar sändare
Innan Valborg fick tjuren Willy en sändare runt halsen. Den har ännu inte orsakat obehag men Linda kommer att studera honom – inte bara för sändaren utan hans dagliga rörelsemönster mm. –
Sändaren är av en typ som ”plottar” hans vandringar i fjället vilket gör att vi får bättre kunskap om flockens rörelser.
2004-05-07
19
Moderlös kalv från Dovre-Norge
En 10 dagars kalv hittades på Hjerkinn och veterinär Jon Arnemo – Tynset – som arbetar med myskox- björn- och vargprojekten hämtade kalven till sin gård. Med kunskap om myskoxmjölkens sammansättning, envishet och skicklighet har Jon fått kalven att överleva och matar den nu med nappflaska.
2004-05-28
20
Myskoxflocken i Femundsmarka ?
Myskoxarna siktades senast i slutet av april – vi räknat med att djuren vandrat in mot Femundsmarka som dom brukar göra. Vi undrar förstås om Ingemar har producerat ngn kalv i år.
2004-05-29
21
Norgekalven växer till sig.
Från att ha varit mager och endast 12 kg har Jon med napplaskan fått upp vikten till 14 kg. Kalven är en tjur och är pigg – springer mellan benen på Jon och jagar familjens älghund då han kommer åt.
Vi arbetar med tillstånd för export-import och transport. Jordbruksverket, naturvårdsverket och Direktoratet försöker få till alla formalia så snabbt som möjligt.
2004-06-04
22
Myskoxkalven Moses i fin form
Idag har Moses ”sparkat” boll med sin skötare samt följt med på cykeltur. Han väger c:a 20 kg och är pigg och alert.
Nu väntar vi bara på alla tillstånd för
färden till karantänen i Järvsö.
Hittills har alla administrativa formaliteter hanterats med högsta prioritet – det tackar vi för.
2004-06-09
23
Idag flyttar Moses
Nu är allt klart – transportlådan, mat, tillstånd, transporter –
Vid tvåtiden passer han riksgränsen och är framme under sena eftermiddagen.
Resan gick utmärkt och Moses har tagit en tur runt i sitt nya hem i isoleringshägnet på Järvzoo. Allt är frid och fröjd.
2004-06-15
24
En kalv har fötts av ”Ida”
Idag rapporterade Lasse Rhenfeldt – Naturbevakare på Länsstyrelsen – att en kalv har fötts ! Det är ”Ingemars” sista avkomma i den vilda flocken.
2004-06-30
25
En kalv ”saknas”
I den vilda myskoxflocken ”saknas” en kalv. Det är troligen ”Idas” ettåring som nu får klara sig utan mamma eftersom det fötts ett syskon. Ida med ny kalv går en bit ifrån övriga flocken och det är möjligt att ettåringen finns i närheten av ”Ida” ändå.
2004-06-30
26
Utställningen på Järvzoo
Myskoxutställningen tillsammans med bilder från flytten av Ingemar och så förstås Moses finns att beskåda på Järvzoo i Järvsö.
Utställningen har turnerat i Sverige under några år och är producerad av ?ñvre Härjedalens Naturskyddsförening.
2004-07-01
27
Moses isoleringstid slut
Nu återstår bara ett officiellt beslut innan isoleringen är över. Framtiden skall vi besluta om i samråd med alla sakkunniga.
2004-07-30
28
Positionshalsband till Willy
Ett avancerat halsband har nu levererats till Willy – det ger oss exakta positionsangivelser dagligen.
Sändaren skickar ett SMS via sattelit till en databas som kan nås via internet. På en karta plottas postionerna så att vi kan följa myskoxarnas vandringar.
2004-07-28
29
Flyttningen förbereds
Naturbevakaren Lasse Rehnfeldt och biologen Linda Englund tillsammans med Mats Erikson går till fjälls för att förbereda lördagens flytt av ”Ada” och ”Willys” utsättning. Linda skall observera hur Willys inträde förändrar gruppens beteende och hur han själv agerar. Lasse och Mats rekognoncerar terrängen för operationen och kommer att följa den treåriga tjurens öden då Willy ”tar befälet”.
2004-08-18
30
Ettårskalven är borta
Sent lördag eftermiddag hittades gruppen och konstaterade att de 8 djuren verkade vara i god form och
på ”rätt ställe”.
Däremot var ettårskalven inte med så vi förmodar att den tyvärr förolyckats under våren.
2004-08-15
31
Flyttning på lördag 21.8
I gryningen kommer ”Willy” på lastbil fr Kolmården till Hotell Tänndalen. Därifrån utgår helikoptern med teamet som hämtar in ”Ada”. Då Ada är sövd går hkp ner och hämtar Willy. Efter Willys utsättning lastas Ada i lådan och tranporteras till lastbilen för vidare färd till ”Pitorak” på Järvzoo.
2004-08-19
32
Etapp 2 är ok !
Allt gick bra – Willy steg ur lådan och började genast beta av det frodiga gräset – ingen oro ens då hkp hämtade transportlådan. Ada fick fortsätta på fjället – istället togs ”Sofie” in – c:a 5 år och pigg och rask.
Nu är hon på plats i Järvzoo.
Linda – biolog – är kvar för att se hur ”Willy” har det på fjället och med de vilda djuren.
2004-08-21
33
Piterak o Sofi går tillsammans
Efter en natts vila så går vår ko från fjället tillsammans med Grönlänningen Piterak i Järvzoo.
Det ser mycket lovande ut !
2004-08-22
34
Willy är med flocken
Söndag em gick han nära gruppen – bara 20 – 30 meter ifrån.
2004-08-23
35
Willy är pigg och kry
kväll rapporterade Lasse Rehnfeldt och Linda fr fjället att Willy nu är i god form – han går c:a 4 – 6 km om dagen men har fortfarande utsättsplatsen som hem.
2004-08-26
38
Willy ihop med korna igen !
I kväll återförenades Willy med de vilda korna – Nosade tre i baken och försökte betäcka en av dom.
Både korna och Willy luktar brunst mycket starkt så vi avvaktar Lindas rapport om hon får se ngn parning.
2004-09-02
37
Willy välkänd i Munchen !
Suddeutsche Zeitung hade en artikel i veckan där man undrade hur Willy upplever livet utan tre mål mat serverade varje dag…..
2004-08-29
39
Willy nu en del av flocken
Nu följer Willy övriga djuren och verkar ha hittat sin plats. Nosar på korna och gör små utfall mot ”Linus” – den treåriga tjurkalven –
Linda Englund har nu lämnat fjället – dels därför att flocken är harmonisk med Willy – dels för att det har snöat rätt mycket i veckan.
2004-09-08
40
Nu är intensivbevakningen slut
I tisdags efter det kaftiga snöfallet så avslutade Linda Englund sin intensiv-bevakning av myskoxarna uppe på fjället.
Willy är nu en medlem i flocken och allt verkar vara lugnt.
Willys rörelsemönster följs dagligen gm hans satelitsändare.
2004-09-09
41
Ingemar har tyvärr avlidit .
Efter en kort tids sjukdom – trots en massiv insats av veterinärer och personal – gick Ingemars liv inte att rädda. Vi är fyllda av en stor sorg men vi minns en stark myskoxpersonlighet med glädje.
Orsaken till sjukdomen hoppas vi få svar på efter obduktionen som sker i morgon fredag. Projektet för de vilda myskoxarna påverkas inte av det inträffade – men det är en stor förlust för djurparken och alla myskoxvänner.
2004-09-16
42
Ingemars obduktionsresultat
Klinisk och primärpatologisk sammanfattning av Ingemars sjukdom:
Myskoxtjuren Ingemar har sista veckan drabbats av allvarlig blodig diarr?©sjukdom, som fick honom att kollapsa 09-14 med grav vätskerubbning, blodbrist och urinförgiftning, samt en sekundär lårledsskada.
Trots omfattande understödjande och symptomatisk behandling inkluderande blodtransfusion erhölls endast en kortvarig klinisk förbättring. Dåligt hull och svagt utvecklad muskulatur kan tyda på ett i tiden mera utdraget sjukdomsförlopp. Ingen specifik infektion och ingen förekomst av parasiter har påvisats. Pågående undersökningar beräknas vara klara i slutet av nästa vecka.
2004-09-17
43
Flocken på väg mot vinterviste
I måndags började flocken vandra till lågläntare delar av Rogens Naturreservat.
Samma mönster som de senaste åren.
Det har snöat några gånger på högfjället så det är säkert skydd och bete som hägrar. På ”Willys” kartbild så visar det sig att han avverkat 92 km sedan 21 augusti.
2004-09-23
44
WWF och SNF stödjer myskoxproj
Vid ett möte på Naturvårdsverket den 14 oktober fick ”Rädda myskoxarna” både moraliskt och ekonomiskt stöd för fortsatta insatser. Tillsammans med representanter för Naturvårdsverket beslöts att ansöka om tillstånd att genomföra olika insatser inför det framtida arbetet. Just nu är det lugnt på fjället. Brunstperioden är över och vi väntar att alla djur skall komma till vinterreviren. Det ligger snö över 1200 meters höjd.
2004-10-14
45
Willy och en till ”på tur”
Willy har under en tid vandrat ut från flocken. Han har besökt vinterreviren och gått runt flera fjäll. Totalt sedan utsättningen har han gått 173 km.
Vi tolkar hans beteende så att brunstperioden är över och spekulerar i att han har sällskap. Det fattas nämligen ytterligare ett djur i flocken. Det har snöat en del och molnen går lågt så någon spaning har inte varit meningsfull – Det är inte så långt till flocken – några km.
2004-10-10
46
Väga Willy
I morgon torsdag kommer veterinär Torsten Möller till Tänndalen för att undersöka Willys hälsa efter drygt två månader på fjället. Bla skall han vägas och klövarna skall värkas.
2004-10-27
47
Ingen vägning av Willy
Willy hittades inte i den oländiga terrängen så vägningen mm kommer att göras så snart det är möjligt. Nu går han för sig själv – men samma område som övriga flocken.
Anledningen till att han inte hittats är att GSM-sändaren inte har täckning. Han brukar skicka SMS flera ggr per dygn men just nu är det ingen kontakt.
2004-10-28
48
Flocken är samlad igen.
Myskoxflocken går sakta mot vinterreviren. Fjället är nu snötäkt men än finns bete att fylla på reserverna med inför bistrare dagar.
Linus – tjuren som kallades för treåringen och numera är fyra år – är tillbaka i flocken efter några veckors utflykt.
2004-10-28
49
Willy lokaliserad
Efter att ha varit i ”radioskugga” så är Willy åter lokaliserad. Han är ute och vandrar för sig själv – avståndet till flocken kan vara 10 – 12 km. Nu planerar vi för att kunna undersöka vikt, hälsotillstånd mm – vädret och snöförhållanden får styra när och var.
Det är ingen akut brådska – än går det ingen nöd på myskoxtjuren.
2004-11-06
50
Idag skall Willy kontrolleras
Willy har nu vandrat runt i fjällen några veckor och behöver hälsokontrolleras innan vintern. Han har en tät päls och det går inte att se ”på håll” utan vi måste bedöva honom for att komma nära. Operationen innefattar vikt, klövar, tänder, ev skador mm.
2004-11-12
51
Willy har avlidit
Vid immobiliseringen slutade Willy andas och avled. Obduktionen visade att han tappat mycket i vikt under sina vandringar på fjället. Om han överlevt hade bedömningen varit att flytta honom tillbaka till Kolmården.
Nu får vi vänta till våren och hoppas att det föds några ”SmåWillysar” så hans gener kan hjälpa till med flockens fortlevnad.
2004-11-13
52
Moses i Kolmården med årskalva
Nu går Moses med 4 jämnåriga kalvar ¬† från Lycksele Djurpark (2) och från Järvzoo (2) tillsammans i Kolmården.
2004-11-29
53
0000-00-00
54
Dräktighetskontroll av Sofie
Den 7 februari görs kontroll på Sofie i Järvzoo. Om hon är dräktig planeras en utsättning till vilda flocken under februari.
2005-01-08
55
Sofie sätts ut på fjället i ap
I måndags sövdes Sofie – Järvzoo – och vägdes, värkades klövar och togs blodprov för dräktighetskontroll plus ett antal andra prover.
Svar kommer om 10 dagar.
Planerad utsättning är nu i april då snön smält undan –
just nu är det 140 cm snö i Tänndalen med omnejd.
2005-02-08
56
Vilda flocken lokaliserad
De 7 vilda myskoxarna är lokaliserade och står tillsammans. Förra gången gruppen siktades var i oktober – Nu är gruppen långt nere i Rogens Naturreservat och står stilla – kanske pga ¬†mycket snö. Vi lämnar oxarna i fred fram till slutet av april då Sofie släpps till gruppen.
2005-02-10
57
Sofie är inte dräktig
Blodproverna från Sofie visar att hon inte är dräktig.
Det är tråkigt men själva kärleken är ¬†svår att påverka.
Hoppet står nu till det ”Willy” lyckats åstadkomma på fjället i höstas – men det dröjer till början av juni innan vi vet besked.
2005-02-21
58
Förnyad handlingsplan
Nu i april planerar vi årets insatser och lägger även ett förslag till en lokal handlingsplan för myskoxarnas utveckling på lång sikt ( 5 – 10 år).
Naturvårdsverket skall förstås godkänna våra insatser.
2005-03-08
59
Myskoxutställningen
Vår utställning om myskoxarna finns nu på Biologiska Muse?´t på Djurgården i Stockholm.
Välkomna in att lära mer om våra myskoxar.
2005-02-25
60
Myskoxarna störda av snöskotra
I påskhelgen har några skotermarodörer åkt runt myskoxarna och lekt och hoppat på fjällsluttningarna nära oxarna. Gruppen har lämnat vintervistet i förtid och börjat vandra. Nu i april är det fortfarande mycket snö och inget bete så djuren använder sista fettreserverna . Vi hoppas att ingen av korna ”kastar” en ev kalv efter ”Willy”.
Att leka med snöskotrarna i naturreservaten och störa djur o fågelarter under yngelperioden är ett hån mot lagen och mot alla som värnar naturen. ¬†Att det är förbud betyder inget – vetskapen om att polisen prioriterar annan verksamhet gör det riskfritt. Under samma tid buskördes skotrar i ett närliggande naturreservat – både en kungsörnshäckning och en järvföryngring havererade enl länsstyrelsens naturbevakare.
Det stora antal skotrar som olovligt kör och leker i förbudsområdena har skapat en situation som kräver mycket skarpa åtgärder.
2005-04-02
61
Myskoxarna i lugn och ro
Nu börjar snön smälta på högsta topparna och vårvärmen gör att snön inte ”bär” längre. ¬†Myskoxarna har dragit sig långt österut i Rogenreservatet och alla 7 verkar må bra. Nu väntar vi med spänning om det blir ngn nedkomst efter Willy.
Resultatet kan förväntas i början av juni men vi väntar några veckor med att komma nära.
2005-05-03
62
Avvaktar snösmältningen
Det är fortfarande för mycket snö och höga vattenflöden på fjället för att kunna lokalisera myskoxflocken. Jalvningsperioden började i slutet av maj så nu är det spännande dagar innan vi får besked om Willy är pappa till någon kalv.
2005-06-04
63
Myskoxarna ännu inte återfunna
Länsstyrelsens naturbevakare har under förra veckan genomsökt naturreservatet men inte hittat igen myskoxarna. Förmodligen följer dom sitt invanda vandringsmönster och är kanske nära Norge just nu. Vi avvaktar värmens återkomst och söker vidare om några veckor.
2005-06-13
64
Willy blev pappa – kalven död
I onsdags återfann vi myskoxflocken –
7 st – tyvärr ingen årskalv.
”Ida” diades av ett av ungdjuren vilket tyder på att hon varit dräktig.
Vad som hänt kalven är svårt att gissa men livet är hårt på fjllet.
Alla djuren verkade friska och välmående. Tjuren Linus gick en bit ifrån, ungdjuren var nyfikna på oss och korna gick mest och betade. Vi var nära c:a ¬? timme. Kikade från långt håll i 2 timmar.
2005-07-07
69
Länge sedan flocken sågs
Inga rapporter om myskoxmöten har inkommit under senaste månaden.
Sommarbetet är inte i närheten av turiststråken.
2005-08-29
70
Flocken har setts av vandrare
Rapporter om möten med flocken har kommit in. Flera har sett alla 7 djuren
under juli och i augusti. Det känns betryggande att de håller sig inom ”reviret”.
2005-09-02
71
Myskoxhägn planeras
Ett projekt att om möjligt skapa ett hägn för tex karantän är under beredande i Tännäs.
2005-09-12
72
Sofie dräktighetstestas 28 okt
Sofie skall testas för dräktighet den 28 oktober.
Hon har gått med Grönlandsbördige tjuren Pitorak i lite mer än ett år nu och vi hoppas att det skall ge resultat. Om hon är dräktig så väntar utsättning till vilda flocken så snart det är möjligt.
2005-10-05
73
Dräktighetsest på Sofie
Sofie dräktighetsstestades i går.
Testet tas som ett blodprov. I mitten av nästa vecka får vi besked om hon är dräktig.
Sofie är i god form – vägde 224 kg – fin päls och gott om ”hull” på kroppen.
I flocken har hon avancerat till andra plats i rang – detta talar för att hon kan ha blivit betäckt av Pitoraq,
2005-10-29
74
Dräktighetstestet otydligt
Efter att ha tagit och analyserat ”Sofies” blodprov är det svårt att bestämma om hon är dräktig.
Ett nytt prov kommer att tas efter nyår – ¬†dels har ev. dräktighet gått längre och så hinner Sofie återhämta sig mellan sövningarna.
2005-11-15
75
Myskoxarna på vandring
Häromdagen siktades den vilda myskoxgruppen – alla djur var tillsammans – på väg mot sina vintermarker – hösten har varit mild och snöfattig och djuren följer sitt invanda vandringsmönster.
2005-12-07
76
Nytt dräktighetstest på Sofie
Ett nytt blodprov har tagits på Sofie –
resultatet kan väntas om en vecka. Om hon är dräktig väntar utsättning inom kort – allt för att hon skall acklimatisera sig och föda på vårkanten.
SAmtidigt med provtagningen fick hon sina klövar ”värkade” samt en tur på vågen. Hon vägde 208 kg vilket är c:a 30 kg mer än då hon togs in från fjället. En bra fettreserv att leva på i vår. Allmäntillståndet var mycket gott.
2006-01-11
77
Sofie är dräktig !
Idag kom provsvaren på Sofies dräktighetstest. Hormonhalten visade på 10,2 på en 15 gradig skala och det betyder att hon har en blivande kalv i magen. Pappa är Pitoraq från Grönland.
Så fort alla förberedelser är klara så sätts hon ut på fjället. Vilda gruppen är i sina vanliga vinterkvarter så Sofie känner säkert igen sig direkt.
2006-01-16
78
Utsättning av ”Sofie”
Nu pågår slutplaneringen för utsättning av vår dräktiga Sofie.
Allt från transporter till logi, veterinärer och allehanda praktiska saker som skall fungera. Vädret är en osäker faktor men vi hoppas på svaga vindar och bra sikt. Efter utsättningen kommer Linda Englund – vår biolog på fjället – att ha flocken under uppsikt för att notera hur Sofie hamnar i rangordning, att allt går bra mm. Dessutom kan vi följa hennes rörelser på internet gm en satelitsändare.
2006-02-09
79
Nu sätts ”Sofie” ut på fjället
Nu på eftermiddagen är Sofie lastad för transport upp mot Rogens Naturreservat.
Hon lyfts ut med helikopter till sina barndomsmarker där övriga flocken har sina vinterkvarter.
2005-02-15
80
”Sofie” åter på fjället
Vid 10 tiden i morse sattes Sofie ut vid foten av fjället där vilda flocken har vinterkvarter. I rykande snöstorm och bitande kyla så kikade hon ut ur transportlådan, tvekade och starx med 50 raska steg mot norr – vädrade och tvärvände. Sedan i fyrsprång rakt söderut – rakt mot vilda flocken. Hur visste hon var dom stod?
I en halvtimme såg vi hur hon klättrade fter den branta sluttningen mot toppen.
Hon agerade mycket beslutsamt och visade att hon visste vad hon ville.
Linda -biologen – och naturbevakare Roger ¬†går upp i snöstormen och har uppsikt över vilda flocken för att se vad som händer om/då hon träffar på dom i eftermiddag.
2006-02-16
81
Sofie – nu i flocken
Efter att ha hälsat på flocken i torsdags gick Sofie en ordentlig rundtur på fjället och först i går kväll – fredag anslöt hon sig till gruppen. Där är hon nu – även Linda är på plats och det är en solig och härlig februarilördag.
2006-02-18
82
Fortfarande lugnt m Sofie
Myskoxflocken befinner sig på samma plats som för en vecka sedan. De rör sig minimalt och sparar energi.
Nu är det viktigt att inga störningar förekommer – inga besök , inga överflygningar. Bara vila innan det är dags för kalvning .
2006-03-02
83
Allt är lugnt m Sofie
Enligt satelitobservationerna är Sofie på ungefär samma plats och har inte förflyttat sig några längre sträckor. Myskoxarna är i sitt vinterkvarter och inväntar vårens ankomst. Nu har det gått en månad sedan Sofie sattes ut och allt har verkar vara ok.
2006-03-12
84
Fortfarande lugnt
Sofie och myskoxgruppen står ”stilla” –
gruppen rör sig obetydligt fram och tillbaka inom sitt vinterrevir.
2006-03-23
85
Ännu i vinterreviret.
Fortfarande står myskoxgruppen i sitt vinterrevir men snart börjar snön smälta och då kan man söka bete igen.
Nu är den känsligaste tiden – utan bete sedan oktober och snart kalvning. Det finns inga fettreserver kvar hos djuren.
Vi hoppas att inga störningar inträffar under påsken.
2006-04-08
86
Björnbesök hos oxarna
För några dagar sedan kom en stor björn upp till myskoxarna. På satelitkartan ser vi hur djuren förflyttat sig 500 – 600 meter på kort tid ¬†- sedan tillbaka till toppen igen.
Naturbevakare Lasse Rehnfeldt konstaterade björnbesöket och tror att myskoxarna kan ”hantera” björnar.
2006-04-15
87
Vinterreviret övergivet
Idag har myskoxarna lämnat fjälltoppen och sökt sig neråt dalgången. Tyvärr är Sofie nu i ”radioskugga” så vi får invänta ”kontakt” för att veta åt vilket håll de vandrar. Det är fortfarande mycket snö på fjället.
2006-04-18
88
Ingen radiokontakt
Nu har Sofie ”varit tyst” ett tag så hennes exakta position är inte känd.
Snösmältningen har startat så ¬†snart finns det bara fläckar att beta på.
Det finns ingen anledning till oro – Lasse Rehnfeldt – naturbevakare – kommer att besöka oxarna närmaste tiden. Ny rapport då.
2006-04-27
89
Ännu ingen kalv
Naturbevakare Per-Roger siktade flocken idag men ännu ingen kalv. Fortfarande mycket snö på fjället.
2006-05-18
90
Ännu ej återfunna.
Ännu har vi inte återfunnit myskoxarna. I helgen genomsöktes ett stort område men bara lite ull från förra året hittades.Sikten var dålig – det snöade rätt så tätt. Nya försök så snart som möjligt.
2006-06-05
91
Sökandet pågår
Naturbevakarna flög i lördags i området vi tror att gruppen finns – tyvärr hittades inga myskoxar. Nu i tropikvärmen hoppas vi att det skall börja grönska på högfjället så djuren går ”upp” för svalka och bete.
Nytt sökförsök i nästa vecka……
2006-06-12
92
Ej återfunna –
Hela dagen på fjället med tubkikare mm – inga myskoxar. Nytt försök nästa tisdag…..
2006-06-20
93
Flocken är påträffad igen !
Efter många kilometers sökande siktade vi flocken idag – tyvärr på mycket långt håll. Sex djur gick säkert att räkna men terrängen är mycket kuperad så några fanns säkert i vidsesnåren.
Att se om det fanns någon kalv gick inte. Nästa ¬†besök blir under kommande värmebölja (?!) – då går djuren högre upp på fjället och blir lättare att se.
Väntan på tillökningen förlängs !
2006-06-27
94
Värmen fick oxarna på nya strå
Idag så sökte jag av ¬†högfjällets alla snöfläckar och fläktande små toppar men trots en 12 timmars vandring så hittade jag inga myskoxar….
Vi får vänta ytterligare dagar innan Sofies avkomma visar upp sig.
2006-07-05
95
Sofies kalv är pigg och kry !!
Äntligen efter mycket letande har vi träffat på flocken. Sofies kalv följer henne i varje steg hon går. Det känns betryggande. Hon är mycket beskyddande så störningsgränsen då oxarna börjar röra på sig är över 200 meter – vi får vara mycket hänsynsfulla då vi stöter på dom.
2006-07-08
96
Linus saknas i gruppen
Tjuren Linus – bror till Sofie – är inte med gruppen. Det kan vara helt naturligt för tjurarna brukar vandra ngn kilometer ifrån gruppen under kalvningsperioden.
2006-07-09
97
DNA test av myskoxarna
Biologen Linda Englund gör ett examensarbete på myskoxarnas DNA.
Med start på tisdag så ligger hon i fält för att samla spillning från alla olika individer. Sedan tidigare finns blodprover på några av oxarna.
Under hösten genomgförs analyser och resultatet bidrar till det fortsatta arbetet.
2006-08-04
98
Insamlingen går bra
Nu är Linda inne på tredje dagen till fjälls. Första dagen hittade man igen myskoxarna – i morse hade djuren ”försvunnit” men snart är de lokaliserade igen. Vädret är utmärkt med lite vind och växlande molnighet. På måndag skall insamlingen vara klar.
2006-08-11
99
Insamlingen klar
Just nu så är oxarna 500 m från Lindas tält – efter att ha varit ”borta” i 1¬? dygn ! Sista proverna samlas in under förmiddagen – sedan packar dom ihop och återvänder till Umeå för att börja med analyserna. Vi väntar med spänning på DNA analyserna,,
2006-08-14
100
Expedition Vildmark
Idag avslutades ¬†inspelningen av höstens Expedition Vildmark. 3 ungdomar under ledning av en guide letade efter myskoxarna i fjällen söder om Tänndalen. Vackert väder och vackra höstfjäll ramade in inspelningen. Visas 23 nov kl 18.30
2006-08-31
101
Nu faller snön
Nu är vintern ¬†på gång oh myskoxarna förväntas gå till sina vinterkvarter.
Det dröjer ett tag innan vi kan lokalisera djuren igen.
2006-10-20
102
Ny handlingsplan på gång
Tankarna kring en ny skötsel- och handlingsplan börjar ta form. Ett första utkast har formulerats av Naturskydsföreningen i Västra Härjedalen.
I Norge har Fylkesmannen i Sör-Tröndelag antagit en ny skötselplan – publicerad i mars.
2006-10-25
103
Exp. Vildmark sänds 23 nov
TV programmet ”Expedition Vildmark” sänds den 23 nov kl 18.30. Syftet med programmet var att lokalisera myskoxarna. Fina bilder från myskoxarnas sommarrevir.
2006-10-23
104
DNA testerna färdiga i jan-feb
Lnda Englunds arbete med att fastställa dna-släktskapet mellan flocken på fjället, de norska myskoxarna och myskoxar fr Grönland och i djurparkerna är färdigt i i början på nästa år. Ur detta matrial kan vi föreslå en lämplig lösning hur nya gener skall tillföras djuren på fjället.
2006-12-10
105
Mild vinter – ingen kontakt
Vintern har varit mild med barmark på fjället. Inga rapporter om siktade myskoxar har kommit in och det beror förstås på att det är svårt att leta utan bra före. Men med mycket barmark och lätt att gå så har oxarna troligen det rätt så bra på fjället
2006-12-30
106
Myskoxarna återfunna
Alla djuren står samlade på en av topparna i vinterreviret. Allt är i sin ordning – djuren följer sitt mönster och verkar må bra. Närmare studier görs av naturbevakarna så fort tillfälle ges.
2007-01-09
107
Tännäshägnet på gång
EUs strukturfonder har beviljat stöd för byggandet av ett Isolerings- och myskoxhägn i Tännäs. Det byggs på ¬†fjällnära mark . Tanken är att flera djurarter skall kunna hanteras och ett informations- och kunskapscentrum kring myskoxar och andra arktiska djur skall växa fram i anslutning till hägnanläggningen.
2007-01-25
108
DNA testerna ngt ¬†försenade
Linda Englunds arbete med att kartlägga släktskapen mellan de Skandinaviska myskoxarna fortgår – det har tagit lite tid att samla in matrial fr alla djur.
2007-01-25
109
En myskoxe på Vättafjället
Idag vid lunchtid siktades en av de äldre korna ur vilda flocken på Vättafjället. Naturbevakarte Lasse Rehnfeldt bedömmer kon som välmående och rätt så envis – ”morsk” – vilket är ett gott tecken. Varför hon lämnat gruppen och vart hon är på väg vet vi förstås inte. Markerna hon går i kan hon utan och innan.
2007-02-11
110
Myskoxkon är fortfarande på tu
Den ensamma myskoxkon är fortfarande kvar i området runt Bolagen – Vättafjället. Varför hon lämnat flocken vet vi förstås inte – vi får se vart hon tar vägen.
2007-02-23
111
Möte m Naturvårdsverket
I början på februari träffade projektet Naturvårdsverket – tillsammans med Djurparksföreninegn – för att få synpunkter på vårt fortsatta arbete. Verket är positiva till att vi presenterar en ansökan och en projektplan för vidare insatser ¬†så vi börjar skriva på planen nu i mars – fortsättning följer
2007-02-20
112
Vår myskoxko Moa vandrar vidar
I går siktade Naturbevakare Lasse Rehnfeldt vår ko Moa igen – hon rör sig i samma område som tidigare – vår förhoppning var att hon skulle återförena sig med vilda gruppen men hon går fortfarande för sig själv. Lasse håller henne under uppsikt och vi får se var hon tar vägen.
2007-03-11
113
Moa avlivad idag kl 11.05
Moa (17) slutade sina dagar på södra stranden av sjön Malmagen i Fjällnäs.
Hon har beskådats av många intresserade då hon uppehållit sig nära R84. Hennes skada på vänster bakben gjorde henne ofärdig och dessutom var hon blind på höger öga.
Hennes naturliga instinkter var satta ur spel och korparna satt på hennes rygg. I samförstånd med veterinärer ¬†och Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket så fattades beslutet att avliva Moa.
2007-03-19
114
Moa obducerad
Hon var i dåligt skick – nästan inga muskler kvar och kraftig starr på båda ögonen. Hon vägde 116 kg vilket är hälften av normal vikt.
2007-03-23
115
Flocken pigg och alert
Länsstyrelsens rovdjursansvarige Mano och naturbevakare Lasse Rehnfeldt besiktigade vilda flocken igår och fann 7 friska och pigga djur. Årskalven är mkt stor och Lasse tror att det kan vara en tjur – i så fall är det precis vad vi önskat för framtiden.
2007-03-24
116
Moses i Järvzoo
Nu är Moses flyttad tillbaka till Järvzoo. Nu får han gå i en grupp med kor. Tidigare har han gått på Kolmården för att ”lära sig bli myskoxe” tillsammans med andra tjurar.
Han mår alldeles utmärkt.
2007-05-13
117
Våren kommer långsamt
Det är fortfarande mycket snö på högfjället. Men det går inte att ta sig fram på skidor el med snöskoter så myskoxflocken får gå helt ifred.
Det är bra för nu har man inte ”ätit” ¬†sedan i oktober.
2007-05-18
118
Plats för isoleringshägn besik
I söndags visdes platsen för ett isolerings- och visningshägn i Tännäs.
Djurparksföreningens representanter tillsammans med länstyrelsen gav goda råd och ansvisningar hur arbetet skall fortgå. Isoleringshägnet är en viktig detalj om vi får tillstånd att ta in myskoxar från andra länder
2007-06-04
119
Alla 7 myskoxarna i sommarrevi
Alla verkar må bra och beter sig som vi är vana att se dom. Fjolårskalven är pigg och följer ”Sofie” på ”avstånd”. Bla badade hon och kalven + ytterligare ett djur i en liten sjö. Det finns fortfarande gott om snö i området så djuren har bra svalka under de varma dagarna.
2007-06-10
122
Myskoxarna återfunna
Under ripjakten såg en helikopterpilot oxarna högt uppe på fjället.
Så fort väder och tid tillåter går vi dit till fots för att se över gruppens status. Kanske kunna se vilket kön som vår kalv har.
2007-08-30
121
Misslyckat sök efter hjorden
I tre dagar har vi till fots genomsökt området där djuren brukar finnas vid den här tiden – inte hittat några.
Nya letningsförsök lite längre fram i höst.
2007-08-16
123
Tillstånd att ta ut en ko för
Naturvårdsverket har beviljat vår ansökan om att få ta ut en ko för betäckning. Vi gör på samma sätt som vi gjorde med Sofie. Nu börjar detaljplanerandet..
2007-09-10
128
Myskoxhägnet byggs nu
Nu är alla tillstånd klara och byggnationen av hägnet skall vara ”klar” i slutet av oktober.
2007-09-20
126
Ingen betäckning i höst
I samråd med våra experter så flyttas betäckningsinsatsen till nästa år – brunstperioden är snart över.
2007-09-18
127
Första vintern är här
Nu är de högsta topparna snötäkta.
Det betyder att gruppen är på vandring mot vinterreviren. Att hitta igen dom nu är svårt så vi väntar tills vintern är här på riktigt.
2007-09-19
129
Hägnet tar form
Idag har ytterstaketets stolpar satts.
Tre inre fållor är utstakade.
Snart kommer vintern och arbetet hoppas vara klart innan snön gör det omöjligt att bygga vidare.
2007-10-15
130
Hopsamling på Ryöya
På myskoxön Ryöya utanför Tromsö har Universitetet i Tromsö ett antal myskoxar för forskning. ¬†Gruppen på ön har blivit för stor så Lycksele Djurpark har fått köpa en ”del” av överskottet. På onsdagen så samlades öns 22 oxar i ett hägn – under eftermiddagen skiljdes c:a hälften ut -ett mycket imponerande och lärorikt arbete av de tre män som sköter oxarna. Vi lärde oss mycket !
2007-11-14
131
Paketering av myskoxar
I gryningen startade arbetet med att sätta oxarna i transportlådor. Med stor skicklighet och tempo så bedövades djuren i viss ordning, klipptes hovnaglar och sattes i lådor för båttransport till fastlandet. Arbetet leddes av professor Arnoldus Schytte-Blix med stor auktoritet och kunskap. Allt gick fort och på eftermiddagen var oxarana lastade och på väg til Svrige
2007-11-15
132
Besök på Arktisk Biologi – Uni
Vi fick en genomgång av anläggningarna vid polaruniversitet i Tromsö och en kort inblick i forskningen på polardjur. Efter nattens diskussioner på ön och långa samtal med Schytte-Blix- professor, John Ness -chefstekniker och Hans Lian- forskningstekniker, fick vi många tips och nya kunskaper om biologi, psykologi, skötsel och handhavande av myskoxar. Ett mycket givande studiebesök. Mitt på dagen var oxarna lyckligt framme i Lycksele.
2007-11-16
133
Myskoxarna mår bra
Naturbevakare Rehnsberg tittade till myskoxgruppen häromdagen och konstaterade att alla 7 djur verkar pigga och beter sig normalt.
2008-02-05
134
Myskoxarna i vinterreviret
Myskoxarna är kvar i sitt traditionella vinterrevir.
7 st djur – kalven har blivit stor – men ännu är det svårt att bedöma vilket kön den har.
2008-03-04
135
Myskoxarna rör på sig
Häromdagen siktades myskoxarna från luften och alla 7 går tillsammans. Djuren har bytt utsikt senaste veckan.
Det är fortfarande mycket snö uppe på högfjället så det finns inte så mycket att äta ännu – vårsolen tinar snart av sydsluttningarna. Det fanns varken skidspår eller skoterspår i området vilket gör att oxarna inte har blivit störda på senare tid. Det är bra för nu är djuren som magrast innan det finns bete igen.
2008-03-20
136
Fortfarande mycket snö på fjäl
Det är fortfarande så mycket snö på fjället att vi inte lyckats lokalisera den vilda flocken ännu. Troligen har djuren gått ner i dalgången väster om vinterreviret för att hitta bete. Nu är det varma dagar så med lite tur kanske vi kan hitta igen dom före midsommar.
2008-06-01
137
Inte återfunna ännu
Ännu har ingen rapporterat något kring flocken. Sannolikt finns djuren en bit in i Femundsmarka nationalpark.
Då värmen kommer på allvar kan vi hoppas få se myskoxarna uppe på högfjället där det finns snöfläckar och svalka.
2008-06-10
138
Biologiska museet – utställnin
För er som är i Stockholm så finns en utställning om ”våra” myskoxar på Biologiska Muse?©t.
2008-07-14
139
Inga myskoxar hittade
Med hopp om att värmen skulle få oxarna att uppsöka snöfläckarna på höga höjderna så har jag gjort ett par långa och ”heta” sök – men inga myskoxar i sikte. Inga rapporter fr Norge heller.Det får bli nya försök.
Myskoxarna är kvar i Femundsmarka Nationalpark.
2008-07-27
140
Myskoxarna hittade !
Från våra norska vänner fick vi det glädjande beskedet att man sett oxarna i förra veckan. Alla 7 var med i gruppen. Djuren var då i Femundsmarka Natioanlpark som gränsar till Rogens Naturreservat.
2008-08-05
141
Nyheter Dovremyskoxarna
Vi följer utvecklingen i Dovre Nationalpark där det går ett antal myskoxar – fn 191 djur varav tolv årskalvar. Djuren har decimerats av olika orsaker bla har tåget dödat 6 – 7 djur. Så sent som i förrgår sköts en tjur som hade förirrat sig in på en camping och gick och åt blommor i rabatterna.
2008-08-06
142
Myskoxarna i Norge
Häromdagen siktades de 7 myskoxarna några km in i Norge. Oxarna letar efter det bästa betet och passerar riksgränsens stängsel utan problem.
2008-08-30
143
Nya iaktagelser
Återigen har vandrare siktat myskoxarna
och gruppen är fortfarande 7 st – och djuren är just nu på norska sidan.
2008-09-08
144
SNV ger tillstånd att sätta ut
Nu har vi fått tillstånd att sätta ut en tjur till de vilda myskoxarna. Tidigare har vi tillstånd att ta in en ko för betäckning.
Tjuren kommer från Tromsö Universitets grupp av forskningsmyskoxar ute på Ryöya. Härstamningfen är förstås från Grönland men han har nästan inget släktskap med Dovreoxarna. Med andra ord så har han bra gener.
2008-09-29
145
Myskoxarna mot vinterreviret
Snön ligger på 800 metersnivån och oxarna har lämnat sommarreviret. Just nu så vandrar dom i oländig terräng mot vinterreviret – Under första halvan av november november brukar dom komma fram. Idag har Länsstyrelsens naturbevakare flugit över området i helikopter men inte siktat oxarna. Terrängen är mycket kuperad och sikten idag var inte så bra.
2008-10-17
146
Inget intag av ko i höst
Vi har tillståndd att ta in en ko för parning men brunstperioden är mot slutet så vi avvaktar till nästa höst. Hon får gå kvar i flocken under vintern och sommaren.
2008-10-02
147
Ingen utsättning nu av tjur
Den tjur som Djurparksföreningen har ställt till projektets förfogande heter Hector och kommer från Tromsö. Han skall inte sättas ut på fjället utan användas som avelstjur i Myskoxhägnet i Tännäs.
Vi arbetar på att hitta en ung tjur – som fyller alla krav för att kunna sättas ut i det vilda men med detta återkommer vi så fort besked finns.
2008-10-01
148
Myskoxarna återfunna igen
Naturbevakare Rehnfeldt hittade igen oxarna dagen före julafton. Dom stod högt på en fjällsluttning – molnen gick lågt så han räknade in fyra stycken. Dagarna är korta och det fanns inte tid att komma närmare.
Myskoxarna är relativt stationära vid den här tiden på året så planer finns att åka ner igen i mellandagarna för att närmare undersöka kondition och antal.
2008-12-23
149
Nu är dom sex djur fjället
En av de äldsta (?) korna är inte med i flocken längre. Redan förra vintern hade hon svårt att gå – en av våra veterinärer insåg att hon förmodligen inte skulle leva så länge. Så blev det.
2009-01-30
150
Nu är dom sju stycken igen !
Alla oxarna är i livet och tillsammans igen. Det känns mycket bra.
Ett djur var på ”utflykt” häromdagen.
2009-02-05
151
Vårvintern är här
Inga rapporter om att man sett myskoxarna så här långt under vintern.
Det är bara naturbevakarna som har rapporterat. Det är ett bra tecken – då har oxarna fått vara i fred under den svåraste tiden. Nu börjar vårsolen smälta av sydsluttningarna så djuren kan börja beta lite bättre och därmed också förflytta sig till nya fjällsluttningar.
2009-03-15
152
Hector har gått ur tiden
Hector är en av tjurarna som hämtades från Tromsö för vidare gärning hos djurparksföreningen.
Tanken var att han skulle paras med någon av korna i den vilda flocken.
Nu försöker vi med nya planer för att få till nytt blod (och gener) på fjället.
2009-04-03
153
Vårvandringen börjar
I påskas hade djuren varit framme vid renstängslet som följer riksgränsen men vänt om. Troligen pga mycket snö.
Nu är det varma dagar med stor snösmältning så myskoxarna har det lättare att vandra till bästa betet.
Naturbevakare och länsstyrelsen besökte ¬†myskoxarna innan påsk ¬†- Linda Englund – som följde djuren på fjället vid våra tidigare insatser – har också besökt djuren. Allt verkar vara bra – De rör sig och betar och verkar pigga och alerta.
2009-04-27
154
Två myskoxar till hägnet
Myskoxhägnet i Tännäs har hämtat två myskoxar från Tromsö Universitet.
De båda djuren finner sig väl tillrätta. Nu återstår att färdigställa anläggningens visningshägn mm. för att kunna få alla formaliter i ordning. Avsikten med hägnet är att kunna visa myskoxar så djuren på fjället blir mindre störda och att i en framtid kunna erbjuda allt från forskning till en genbank för andra myskoxar.
2009-06-15
155
Mycket snö kvar på fjället
Inga rapporter har inkommit om de vilda myskoxarna. Sannolikt håller de till i skogen nära kalfjället på norska sidan av gränsen. Vi hoppas snart kunna lokalisera djuren och få en lägesrapport.
2009-06-16
156
Inga rapporter om vilda flocke
Trots att vi är inne i mitten av juli har inga rapporter om oxarna inkommit.
Vädret har varit extremt varmt eller kraftigt regn under några veckor så det kan ha hindrat sök. Men – detta är vanligt – att hitta myskoxarna är inte så lätt – men det är bra – djuren får vara i fred.
I Tännäshägnet trivs ¬†de två Tromsödjuren bra – arbetet fortsätter med slutförandet av anläggningarna och så snart ¬†allt är färdigt söks djurparkstillståndet.
2009-07-13
157
Myskoxarna återfunna
Den varma inledningen av juli har fått myskoxarna att söka svalkande höjder. Några vandrare på den norska sidan siktade oxarna högt uppe på kalfjället där det fortfarande finns snöfläckar och svala vindar som gör livet lite lättare för en varm myskoxe. Nu återfanns djuren längre västerut än vanligt och i fjäll som inte är så ¬†välbesökta.
2009-07-17
158
Tysk familj överraskade på fjä
En tysk familj ¬†- 2 vuxna o två barn – på en flerdagars stugtur mötte myskoxarna när de kom över en fjällkam. Alla blev lite rädda och gjorde en stor omväg men var överens om att upplevelsen kryddade fjällturen till ett minne för livet.
2009-08-14
1
Naturvårdsverkets beslut
Beslutet innebär att projektgruppen kan genomföra de åtgärder som föreslogs i skötselplaneförslaget.
Dvs.
Att byta ut ledartjuren mot en ny tjur som inte är besläktad med övriga i flocken – och att kunna flytta två hondjur till Järvzoo för betäckning av ”Grönlandstjuren” för framtida återutsättning. Med dessa åtgärder är vi övertygade om att den genetiska statusen blir tillfredställande –
2003-10-28
3
En ¬†kalv har fötts i vår
Länstyrelsens viltspanare – Lasse Rhenfeldt – rapporterar att en kalv har fötts under våren.
Myskoxgruppen omfattar nu 10 djur.
Förra året föddes två kalvar.
2003-07-05
4
Möte m. Svenska Djurparksfören
Vi organiserade praktiska frågor –
Att arbeta efter IUCN/SSC vilket innebär att vi genomför projektet med ¬†strikta biologiska och etiska regler enl nämnda stadga.
Tre arbetsgrupper initierades –
En biologisk grupp som identifierar djur, tidpunkter o liknande frågor.
En grupp som förbereder den praktiska hanteringen på plats i Härjedalen och en grupp som följer upp djuren i djurparken och sköter dokumentation mm.
Nästa möte sker i januari och då skall budget, tidplan mm vara klart.
2003-12-14
5
Sändarhalsband utprovas
Biologiska studier pågår just nu i Järvzoo. I början på mars studeras de vilda myskoxarna. Veterinärer och teknik förbereds för utbytet av tjurarna.
2004-02-04
6
Järvzoostudier slutförda
Nu startar studierna ute på fjället. Hjorden är lokaliserad i Rogens naturreservat och nu skall de olika individerna identifieras och samtidigt bedöms kondition och inbördes ”ordning” i hjorden.
2004-03-08
7
Myskoxhjorden studeras nu.
Linda Englund, vår forskningsassistent, finns nu på plats hos myskoxarna. Under några veckor skall djuren studeras innan
vi påbörjar utbytet av djur.
2004-03-12
8
Besiktning på fjället
Delar av projektgruppen kompletterad med Skansens veterinär – flög till myskoxarna för att bilda sig en uppfattning om terrängförhållanden, flygtider, avstånd, status på djuren mm.
Även området där utbytet i höst skall ske – inspekterades. Lyft- och transportmetoder gicks igenom med Jämtlandsflygs pilot. Därefter planerades alla detaljer inför den förestående hämtningen av ”Ingemar”.
2004-03-18
9
Besök i Lycksele djurpark
Tjuren Ingemars nya hem i Lycksele Djurpark besöktes i helgen av Hans Ove Larsson och Stefan Mörtberg. Stora hägn med fin utsikt och med fem pigga kor som sällskap får han en bra tillvaro efter det hårda livet till fjälls.
2004-03-29
10
Möte på Naturvårdsverket
Vid ett kort möte med Naturvårdsverket informerades om dagsläget i förberedelserna inför flytten av Ingemar. Studierna på fjället får visa vilka kor som skall tas in för betäckning i höst och frågor kring utsättningen nästa sommar av kor med kalv behandlades.
2004-03-30
11
Studierna på fjället
Vår biolog Linda Englund är inne på sin tredje vecka till fjälls. En av uppgifterna är att se hur flocken styrs och vilken roll tjuren har nu ¬†- han flyttas ju bort om ett par veckor – och hur detta kan tänkas påverka myskoxarnas vandringsmönster.
2004-04-01
12
Tjuren ”Ingemar” flyttas
Lördagen den 17 april flyttas ”Ingemar” till Lycksele djurpark. Skandinaviens mest erfarna veterinärer när det handlar om myskoxar- Jon M Arnemo och Bengt Röken – genomför bedövning och hämtning tillsammans med Ulf Grinde på Jämtlands flyg. Operationen är noga planlagd tillsammans med expertis från berörda djurparker, Svenska djurparksföreningen, SNF och Länstyrelsen i Jämtland.
2004-04-14
Pressmöte på Htl Tänndalen
Kl 20 på fredag kväll hålls ett pressmöte på Hotell Tänndalen med anledning av flytten av myskoxtjuren ”Ingemar”. Hela projektet ” Rädda myskoxarna ” presenteras och alla inblandade finns på plats för att svara på frågor och lämna information.
2004-04-16
”Ingemar” hämtad fr. fjället
Tidigt på lördag morgon flögs Bengt Röken – Kolmårdens djurpark och Ronny Stålfjäll-Lycksele Djurpark ut till fjälls för att med Naturbevakarnas hjälp köras med skoter nära myskoxarna.
Samtidigt som herrarna försökte komma nära med sina bedövningsgevär hämtades Jon M Arnemo och Sven Brunberg från Skandinaviska björnprojektet för att vara i beredskap. Myskoxarna var mycket vaksamma och gick inte att komma på skottsäkert avstånd fr marken så flygteamet kom in och skytten hängde utanför helikopern i en speciell sele så att bedövningspilen skulle träffa rätt på skinkan på Ingemar. Med stor skicklighet manövrerade Ulf Grinde helikoptern fr Jämtlands flyg och pilen satt perfekt. Helikoptern lämnade och markgruppen avvaktade bedövningen. Efter 12 min fr skottet var veterinären vid myskoxen och alla prover och undersökningar genomfördes. Under tiden kom helikoptern tillbaka m transportlådan och alla hjälpte till att lasta in Ingemar. Därefter flögs han till Tänndalen och omlastades på lastbilen.
Hela operationen gick utomordentligt fint – ett stort tack till alla från en mycket imponerad projektledare.
2004-04-17
”Ingemar” anlände t. ¬†Lycksele
Körningen till Lycksele gick snabbt och enkelt – myskoxen låg ner i transportboxen och kontrollerades m. jämna mellanrum. Endast vid korvpausen i Åsele hördes lite dunsande – efter 55 mil var Ingemar framme i Lycksele Djurpark kl 20.30 –
Utsläppet i hägnet var en stark upplevelse – han for direkt ut ur lådan – genom hela hagen i galopp – ner till korna , nosade runt och ”ställde upp” dom – sedan var allt lugnt.
2004-04-18
Ingemar hemmastadd i parken
I gryningen besökte vi Ingemar – han fnös ordentligt då vi steg ur bilen ¬†- sedan fortsatte han beta.
Senare på dagen låg han mitt bland korna och reste sig inte fast vi var nära staketet. Ingen reaktion fr någon i gruppen.
2004-04-18
Linda – biologen lämnar Rogen
Linda övervakade flocken även efter Ingemars avresa och ¬†som tidigare är det den äldsta kon Moa som har befälet. Ingen oro märks i gruppen – lite vaksammare kanske och att tjuren är borta är normalt – nu då det snart är dags för kalvning.
Linda återkommer i augusti för förberedelser inför utsättningen av tjuren ”Willy” fr. Kolmården
?ñvervakningen sköts nu av länsstyrelsens Naturbevakare som kombinerar detta med flera andra uppgifter under våren i samma område.
2004-04-21
18
”Willy” provar sändare
Innan Valborg fick tjuren Willy en sändare runt halsen. Den har ännu inte orsakat obehag men Linda kommer att studera honom – inte bara för sändaren utan hans dagliga rörelsemönster mm. –
Sändaren är av en typ som ”plottar” hans vandringar i fjället vilket gör att vi får bättre kunskap om flockens rörelser.
2004-05-07
19
Moderlös kalv från Dovre-Norge
En 10 dagars kalv hittades på Hjerkinn och veterinär Jon Arnemo – Tynset – som arbetar med myskox- björn- och vargprojekten hämtade kalven till sin gård. Med kunskap om myskoxmjölkens sammansättning, envishet och skicklighet har Jon fått kalven att överleva och matar den nu med nappflaska.
2004-05-28
20
Myskoxflocken i Femundsmarka ?
Myskoxarna siktades senast i slutet av april – vi räknat med att djuren vandrat in mot Femundsmarka som dom brukar göra. Vi undrar förstås om Ingemar har producerat ngn kalv i år.
2004-05-29
21
Norgekalven växer till sig.
Från att ha varit mager och endast 12 kg har Jon med napplaskan fått upp vikten till 14 kg. Kalven är en tjur och är pigg – springer mellan benen på Jon och jagar familjens älghund då han kommer åt.
Vi arbetar med tillstånd för export-import och transport. Jordbruksverket, naturvårdsverket och Direktoratet försöker få till alla formalia så snabbt som möjligt.
2004-06-04
22
Myskoxkalven Moses i fin form
Idag har Moses ”sparkat” boll med sin skötare samt följt med på cykeltur. Han väger c:a 20 kg och är pigg och alert.
Nu väntar vi bara på alla tillstånd för
färden till karantänen i Järvsö.
Hittills har alla administrativa formaliteter hanterats med högsta prioritet – det tackar vi för.
2004-06-09
23
Idag flyttar Moses
Nu är allt klart – transportlådan, mat, tillstånd, transporter –
Vid tvåtiden passer han riksgränsen och är framme under sena eftermiddagen.
Resan gick utmärkt och Moses har tagit en tur runt i sitt nya hem i isoleringshägnet på Järvzoo. Allt är frid och fröjd.
2004-06-15
24
En kalv har fötts av ”Ida”
Idag rapporterade Lasse Rhenfeldt – Naturbevakare på Länsstyrelsen – att en kalv har fötts ! Det är ”Ingemars” sista avkomma i den vilda flocken.
2004-06-30
25
En kalv ”saknas”
I den vilda myskoxflocken ”saknas” en kalv. Det är troligen ”Idas” ettåring som nu får klara sig utan mamma eftersom det fötts ett syskon. Ida med ny kalv går en bit ifrån övriga flocken och det är möjligt att ettåringen finns i närheten av ”Ida” ändå.
2004-06-30
26
Utställningen på Järvzoo
Myskoxutställningen tillsammans med bilder från flytten av Ingemar och så förstås Moses finns att beskåda på Järvzoo i Järvsö.
Utställningen har turnerat i Sverige under några år och är producerad av ?ñvre Härjedalens Naturskyddsförening.
2004-07-01
27
Moses isoleringstid slut
Nu återstår bara ett officiellt beslut innan isoleringen är över. Framtiden skall vi besluta om i samråd med alla sakkunniga.
2004-07-30
28
Positionshalsband till Willy
Ett avancerat halsband har nu levererats till Willy – det ger oss exakta positionsangivelser dagligen.
Sändaren skickar ett SMS via sattelit till en databas som kan nås via internet. På en karta plottas postionerna så att vi kan följa myskoxarnas vandringar.
2004-07-28
29
Flyttningen förbereds
Naturbevakaren Lasse Rehnfeldt och biologen Linda Englund tillsammans med Mats Erikson går till fjälls för att förbereda lördagens flytt av ”Ada” och ”Willys” utsättning. Linda skall observera hur Willys inträde förändrar gruppens beteende och hur han själv agerar. Lasse och Mats rekognoncerar terrängen för operationen och kommer att följa den treåriga tjurens öden då Willy ”tar befälet”.
2004-08-18
30
Ettårskalven är borta
Sent lördag eftermiddag hittades gruppen och konstaterade att de 8 djuren verkade vara i god form och
på ”rätt ställe”.
Däremot var ettårskalven inte med så vi förmodar att den tyvärr förolyckats under våren.
2004-08-15
31
Flyttning på lördag 21.8
I gryningen kommer ”Willy” på lastbil fr Kolmården till Hotell Tänndalen. Därifrån utgår helikoptern med teamet som hämtar in ”Ada”. Då Ada är sövd går hkp ner och hämtar Willy. Efter Willys utsättning lastas Ada i lådan och tranporteras till lastbilen för vidare färd till ”Pitorak” på Järvzoo.
2004-08-19
32
Etapp 2 är ok !
Allt gick bra – Willy steg ur lådan och började genast beta av det frodiga gräset – ingen oro ens då hkp hämtade transportlådan. Ada fick fortsätta på fjället – istället togs ”Sofie” in – c:a 5 år och pigg och rask.
Nu är hon på plats i Järvzoo.
Linda – biolog – är kvar för att se hur ”Willy” har det på fjället och med de vilda djuren.
2004-08-21
33
Piterak o Sofi går tillsammans
Efter en natts vila så går vår ko från fjället tillsammans med Grönlänningen Piterak i Järvzoo.
Det ser mycket lovande ut !
2004-08-22
34
Willy är med flocken
Söndag em gick han nära gruppen – bara 20 – 30 meter ifrån.
2004-08-23
35
Willy är pigg och kry
kväll rapporterade Lasse Rehnfeldt och Linda fr fjället att Willy nu är i god form – han går c:a 4 – 6 km om dagen men har fortfarande utsättsplatsen som hem.
2004-08-26
38
Willy ihop med korna igen !
I kväll återförenades Willy med de vilda korna – Nosade tre i baken och försökte betäcka en av dom.
Både korna och Willy luktar brunst mycket starkt så vi avvaktar Lindas rapport om hon får se ngn parning.
2004-09-02
37
Willy välkänd i Munchen !
Suddeutsche Zeitung hade en artikel i veckan där man undrade hur Willy upplever livet utan tre mål mat serverade varje dag…..
2004-08-29
39
Willy nu en del av flocken
Nu följer Willy övriga djuren och verkar ha hittat sin plats. Nosar på korna och gör små utfall mot ”Linus” – den treåriga tjurkalven –
Linda Englund har nu lämnat fjället – dels därför att flocken är harmonisk med Willy – dels för att det har snöat rätt mycket i veckan.
2004-09-08
40
Nu är intensivbevakningen slut
I tisdags efter det kaftiga snöfallet så avslutade Linda Englund sin intensiv-bevakning av myskoxarna uppe på fjället.
Willy är nu en medlem i flocken och allt verkar vara lugnt.
Willys rörelsemönster följs dagligen gm hans satelitsändare.
2004-09-09
41
Ingemar har tyvärr avlidit .
Efter en kort tids sjukdom – trots en massiv insats av veterinärer och personal – gick Ingemars liv inte att rädda. Vi är fyllda av en stor sorg men vi minns en stark myskoxpersonlighet med glädje.
Orsaken till sjukdomen hoppas vi få svar på efter obduktionen som sker i morgon fredag. Projektet för de vilda myskoxarna påverkas inte av det inträffade – men det är en stor förlust för djurparken och alla myskoxvänner.
2004-09-16
42
Ingemars obduktionsresultat
Klinisk och primärpatologisk sammanfattning av Ingemars sjukdom:
Myskoxtjuren Ingemar har sista veckan drabbats av allvarlig blodig diarr?©sjukdom, som fick honom att kollapsa 09-14 med grav vätskerubbning, blodbrist och urinförgiftning, samt en sekundär lårledsskada.
Trots omfattande understödjande och symptomatisk behandling inkluderande blodtransfusion erhölls endast en kortvarig klinisk förbättring. Dåligt hull och svagt utvecklad muskulatur kan tyda på ett i tiden mera utdraget sjukdomsförlopp. Ingen specifik infektion och ingen förekomst av parasiter har påvisats. Pågående undersökningar beräknas vara klara i slutet av nästa vecka.
2004-09-17
43
Flocken på väg mot vinterviste
I måndags började flocken vandra till lågläntare delar av Rogens Naturreservat.
Samma mönster som de senaste åren.
Det har snöat några gånger på högfjället så det är säkert skydd och bete som hägrar. På ”Willys” kartbild så visar det sig att han avverkat 92 km sedan 21 augusti.
2004-09-23
44
WWF och SNF stödjer myskoxproj
Vid ett möte på Naturvårdsverket den 14 oktober fick ”Rädda myskoxarna” både moraliskt och ekonomiskt stöd för fortsatta insatser. Tillsammans med representanter för Naturvårdsverket beslöts att ansöka om tillstånd att genomföra olika insatser inför det framtida arbetet. Just nu är det lugnt på fjället. Brunstperioden är över och vi väntar att alla djur skall komma till vinterreviren. Det ligger snö över 1200 meters höjd.
2004-10-14
45
Willy och en till ”på tur”
Willy har under en tid vandrat ut från flocken. Han har besökt vinterreviren och gått runt flera fjäll. Totalt sedan utsättningen har han gått 173 km.
Vi tolkar hans beteende så att brunstperioden är över och spekulerar i att han har sällskap. Det fattas nämligen ytterligare ett djur i flocken. Det har snöat en del och molnen går lågt så någon spaning har inte varit meningsfull – Det är inte så långt till flocken – några km.
2004-10-10
46
Väga Willy
I morgon torsdag kommer veterinär Torsten Möller till Tänndalen för att undersöka Willys hälsa efter drygt två månader på fjället. Bla skall han vägas och klövarna skall värkas.
2004-10-27
47
Ingen vägning av Willy
Willy hittades inte i den oländiga terrängen så vägningen mm kommer att göras så snart det är möjligt. Nu går han för sig själv – men samma område som övriga flocken.
Anledningen till att han inte hittats är att GSM-sändaren inte har täckning. Han brukar skicka SMS flera ggr per dygn men just nu är det ingen kontakt.
2004-10-28
48
Flocken är samlad igen.
Myskoxflocken går sakta mot vinterreviren. Fjället är nu snötäkt men än finns bete att fylla på reserverna med inför bistrare dagar.
Linus – tjuren som kallades för treåringen och numera är fyra år – är tillbaka i flocken efter några veckors utflykt.
2004-10-28
49
Willy lokaliserad
Efter att ha varit i ”radioskugga” så är Willy åter lokaliserad. Han är ute och vandrar för sig själv – avståndet till flocken kan vara 10 – 12 km. Nu planerar vi för att kunna undersöka vikt, hälsotillstånd mm – vädret och snöförhållanden får styra när och var.
Det är ingen akut brådska – än går det ingen nöd på myskoxtjuren.
2004-11-06
50
Idag skall Willy kontrolleras
Willy har nu vandrat runt i fjällen några veckor och behöver hälsokontrolleras innan vintern. Han har en tät päls och det går inte att se ”på håll” utan vi måste bedöva honom for att komma nära. Operationen innefattar vikt, klövar, tänder, ev skador mm.
2004-11-12
51
Willy har avlidit
Vid immobiliseringen slutade Willy andas och avled. Obduktionen visade att han tappat mycket i vikt under sina vandringar på fjället. Om han överlevt hade bedömningen varit att flytta honom tillbaka till Kolmården.
Nu får vi vänta till våren och hoppas att det föds några ”SmåWillysar” så hans gener kan hjälpa till med flockens fortlevnad.
2004-11-13
52
Moses i Kolmården med årskalva
Nu går Moses med 4 jämnåriga kalvar ¬† från Lycksele Djurpark (2) och från Järvzoo (2) tillsammans i Kolmården.
2004-11-29
53
0000-00-00
54
Dräktighetskontroll av Sofie
Den 7 februari görs kontroll på Sofie i Järvzoo. Om hon är dräktig planeras en utsättning till vilda flocken under februari.
2005-01-08
55
Sofie sätts ut på fjället i ap
I måndags sövdes Sofie – Järvzoo – och vägdes, värkades klövar och togs blodprov för dräktighetskontroll plus ett antal andra prover.
Svar kommer om 10 dagar.
Planerad utsättning är nu i april då snön smält undan –
just nu är det 140 cm snö i Tänndalen med omnejd.
2005-02-08
56
Vilda flocken lokaliserad
De 7 vilda myskoxarna är lokaliserade och står tillsammans. Förra gången gruppen siktades var i oktober – Nu är gruppen långt nere i Rogens Naturreservat och står stilla – kanske pga ¬†mycket snö. Vi lämnar oxarna i fred fram till slutet av april då Sofie släpps till gruppen.
2005-02-10
57
Sofie är inte dräktig
Blodproverna från Sofie visar att hon inte är dräktig.
Det är tråkigt men själva kärleken är ¬†svår att påverka.
Hoppet står nu till det ”Willy” lyckats åstadkomma på fjället i höstas – men det dröjer till början av juni innan vi vet besked.
2005-02-21
58
Förnyad handlingsplan
Nu i april planerar vi årets insatser och lägger även ett förslag till en lokal handlingsplan för myskoxarnas utveckling på lång sikt ( 5 – 10 år).
Naturvårdsverket skall förstås godkänna våra insatser.
2005-03-08
59
Myskoxutställningen
Vår utställning om myskoxarna finns nu på Biologiska Muse?´t på Djurgården i Stockholm.
Välkomna in att lära mer om våra myskoxar.
2005-02-25
60
Myskoxarna störda av snöskotra
I påskhelgen har några skotermarodörer åkt runt myskoxarna och lekt och hoppat på fjällsluttningarna nära oxarna. Gruppen har lämnat vintervistet i förtid och börjat vandra. Nu i april är det fortfarande mycket snö och inget bete så djuren använder sista fettreserverna . Vi hoppas att ingen av korna ”kastar” en ev kalv efter ”Willy”.
Att leka med snöskotrarna i naturreservaten och störa djur o fågelarter under yngelperioden är ett hån mot lagen och mot alla som värnar naturen. ¬†Att det är förbud betyder inget – vetskapen om att polisen prioriterar annan verksamhet gör det riskfritt. Under samma tid buskördes skotrar i ett närliggande naturreservat – både en kungsörnshäckning och en järvföryngring havererade enl länsstyrelsens naturbevakare.
Det stora antal skotrar som olovligt kör och leker i förbudsområdena har skapat en situation som kräver mycket skarpa åtgärder.
2005-04-02
61
Myskoxarna i lugn och ro
Nu börjar snön smälta på högsta topparna och vårvärmen gör att snön inte ”bär” längre. ¬†Myskoxarna har dragit sig långt österut i Rogenreservatet och alla 7 verkar må bra. Nu väntar vi med spänning om det blir ngn nedkomst efter Willy.
Resultatet kan förväntas i början av juni men vi väntar några veckor med att komma nära.
2005-05-03
62
Avvaktar snösmältningen
Det är fortfarande för mycket snö och höga vattenflöden på fjället för att kunna lokalisera myskoxflocken. Jalvningsperioden började i slutet av maj så nu är det spännande dagar innan vi får besked om Willy är pappa till någon kalv.
2005-06-04
63
Myskoxarna ännu inte återfunna
Länsstyrelsens naturbevakare har under förra veckan genomsökt naturreservatet men inte hittat igen myskoxarna. Förmodligen följer dom sitt invanda vandringsmönster och är kanske nära Norge just nu. Vi avvaktar värmens återkomst och söker vidare om några veckor.
2005-06-13
64
Willy blev pappa – kalven död
I onsdags återfann vi myskoxflocken –
7 st – tyvärr ingen årskalv.
”Ida” diades av ett av ungdjuren vilket tyder på att hon varit dräktig.
Vad som hänt kalven är svårt att gissa men livet är hårt på fjllet.
Alla djuren verkade friska och välmående. Tjuren Linus gick en bit ifrån, ungdjuren var nyfikna på oss och korna gick mest och betade. Vi var nära c:a ¬? timme. Kikade från långt håll i 2 timmar.
2005-07-07
69
Länge sedan flocken sågs
Inga rapporter om myskoxmöten har inkommit under senaste månaden.
Sommarbetet är inte i närheten av turiststråken.
2005-08-29
70
Flocken har setts av vandrare
Rapporter om möten med flocken har kommit in. Flera har sett alla 7 djuren
under juli och i augusti. Det känns betryggande att de håller sig inom ”reviret”.
2005-09-02
71
Myskoxhägn planeras
Ett projekt att om möjligt skapa ett hägn för tex karantän är under beredande i Tännäs.
2005-09-12
72
Sofie dräktighetstestas 28 okt
Sofie skall testas för dräktighet den 28 oktober.
Hon har gått med Grönlandsbördige tjuren Pitorak i lite mer än ett år nu och vi hoppas att det skall ge resultat. Om hon är dräktig så väntar utsättning till vilda flocken så snart det är möjligt.
2005-10-05
73
Dräktighetsest på Sofie
Sofie dräktighetsstestades i går.
Testet tas som ett blodprov. I mitten av nästa vecka får vi besked om hon är dräktig.
Sofie är i god form – vägde 224 kg – fin päls och gott om ”hull” på kroppen.
I flocken har hon avancerat till andra plats i rang – detta talar för att hon kan ha blivit betäckt av Pitoraq,
2005-10-29
74
Dräktighetstestet otydligt
Efter att ha tagit och analyserat ”Sofies” blodprov är det svårt att bestämma om hon är dräktig.
Ett nytt prov kommer att tas efter nyår – ¬†dels har ev. dräktighet gått längre och så hinner Sofie återhämta sig mellan sövningarna.
2005-11-15
75
Myskoxarna på vandring
Häromdagen siktades den vilda myskoxgruppen – alla djur var tillsammans – på väg mot sina vintermarker – hösten har varit mild och snöfattig och djuren följer sitt invanda vandringsmönster.
2005-12-07
76
Nytt dräktighetstest på Sofie
Ett nytt blodprov har tagits på Sofie –
resultatet kan väntas om en vecka. Om hon är dräktig väntar utsättning inom kort – allt för att hon skall acklimatisera sig och föda på vårkanten.
SAmtidigt med provtagningen fick hon sina klövar ”värkade” samt en tur på vågen. Hon vägde 208 kg vilket är c:a 30 kg mer än då hon togs in från fjället. En bra fettreserv att leva på i vår. Allmäntillståndet var mycket gott.
2006-01-11
77
Sofie är dräktig !
Idag kom provsvaren på Sofies dräktighetstest. Hormonhalten visade på 10,2 på en 15 gradig skala och det betyder att hon har en blivande kalv i magen. Pappa är Pitoraq från Grönland.
Så fort alla förberedelser är klara så sätts hon ut på fjället. Vilda gruppen är i sina vanliga vinterkvarter så Sofie känner säkert igen sig direkt.
2006-01-16
78
Utsättning av ”Sofie”
Nu pågår slutplaneringen för utsättning av vår dräktiga Sofie.
Allt från transporter till logi, veterinärer och allehanda praktiska saker som skall fungera. Vädret är en osäker faktor men vi hoppas på svaga vindar och bra sikt. Efter utsättningen kommer Linda Englund – vår biolog på fjället – att ha flocken under uppsikt för att notera hur Sofie hamnar i rangordning, att allt går bra mm. Dessutom kan vi följa hennes rörelser på internet gm en satelitsändare.
2006-02-09
79
Nu sätts ”Sofie” ut på fjället
Nu på eftermiddagen är Sofie lastad för transport upp mot Rogens Naturreservat.
Hon lyfts ut med helikopter till sina barndomsmarker där övriga flocken har sina vinterkvarter.
2005-02-15
80
”Sofie” åter på fjället
Vid 10 tiden i morse sattes Sofie ut vid foten av fjället där vilda flocken har vinterkvarter. I rykande snöstorm och bitande kyla så kikade hon ut ur transportlådan, tvekade och starx med 50 raska steg mot norr – vädrade och tvärvände. Sedan i fyrsprång rakt söderut – rakt mot vilda flocken. Hur visste hon var dom stod?
I en halvtimme såg vi hur hon klättrade fter den branta sluttningen mot toppen.
Hon agerade mycket beslutsamt och visade att hon visste vad hon ville.
Linda -biologen – och naturbevakare Roger ¬†går upp i snöstormen och har uppsikt över vilda flocken för att se vad som händer om/då hon träffar på dom i eftermiddag.
2006-02-16
81
Sofie – nu i flocken
Efter att ha hälsat på flocken i torsdags gick Sofie en ordentlig rundtur på fjället och först i går kväll – fredag anslöt hon sig till gruppen. Där är hon nu – även Linda är på plats och det är en solig och härlig februarilördag.
2006-02-18
82
Fortfarande lugnt m Sofie
Myskoxflocken befinner sig på samma plats som för en vecka sedan. De rör sig minimalt och sparar energi.
Nu är det viktigt att inga störningar förekommer – inga besök , inga överflygningar. Bara vila innan det är dags för kalvning .
2006-03-02
83
Allt är lugnt m Sofie
Enligt satelitobservationerna är Sofie på ungefär samma plats och har inte förflyttat sig några längre sträckor. Myskoxarna är i sitt vinterkvarter och inväntar vårens ankomst. Nu har det gått en månad sedan Sofie sattes ut och allt har verkar vara ok.
2006-03-12
84
Fortfarande lugnt
Sofie och myskoxgruppen står ”stilla” –
gruppen rör sig obetydligt fram och tillbaka inom sitt vinterrevir.
2006-03-23
85
Ännu i vinterreviret.
Fortfarande står myskoxgruppen i sitt vinterrevir men snart börjar snön smälta och då kan man söka bete igen.
Nu är den känsligaste tiden – utan bete sedan oktober och snart kalvning. Det finns inga fettreserver kvar hos djuren.
Vi hoppas att inga störningar inträffar under påsken.
2006-04-08
86
Björnbesök hos oxarna
För några dagar sedan kom en stor björn upp till myskoxarna. På satelitkartan ser vi hur djuren förflyttat sig 500 – 600 meter på kort tid ¬†- sedan tillbaka till toppen igen.
Naturbevakare Lasse Rehnfeldt konstaterade björnbesöket och tror att myskoxarna kan ”hantera” björnar.
2006-04-15
87
Vinterreviret övergivet
Idag har myskoxarna lämnat fjälltoppen och sökt sig neråt dalgången. Tyvärr är Sofie nu i ”radioskugga” så vi får invänta ”kontakt” för att veta åt vilket håll de vandrar. Det är fortfarande mycket snö på fjället.
2006-04-18
88
Ingen radiokontakt
Nu har Sofie ”varit tyst” ett tag så hennes exakta position är inte känd.
Snösmältningen har startat så ¬†snart finns det bara fläckar att beta på.
Det finns ingen anledning till oro – Lasse Rehnfeldt – naturbevakare – kommer att besöka oxarna närmaste tiden. Ny rapport då.
2006-04-27
89
Ännu ingen kalv
Naturbevakare Per-Roger siktade flocken idag men ännu ingen kalv. Fortfarande mycket snö på fjället.
2006-05-18
90
Ännu ej återfunna.
Ännu har vi inte återfunnit myskoxarna. I helgen genomsöktes ett stort område men bara lite ull från förra året hittades.Sikten var dålig – det snöade rätt så tätt. Nya försök så snart som möjligt.
2006-06-05
91
Sökandet pågår
Naturbevakarna flög i lördags i området vi tror att gruppen finns – tyvärr hittades inga myskoxar. Nu i tropikvärmen hoppas vi att det skall börja grönska på högfjället så djuren går ”upp” för svalka och bete.
Nytt sökförsök i nästa vecka……
2006-06-12
92
Ej återfunna –
Hela dagen på fjället med tubkikare mm – inga myskoxar. Nytt försök nästa tisdag…..
2006-06-20
93
Flocken är påträffad igen !
Efter många kilometers sökande siktade vi flocken idag – tyvärr på mycket långt håll. Sex djur gick säkert att räkna men terrängen är mycket kuperad så några fanns säkert i vidsesnåren.
Att se om det fanns någon kalv gick inte. Nästa ¬†besök blir under kommande värmebölja (?!) – då går djuren högre upp på fjället och blir lättare att se.
Väntan på tillökningen förlängs !
2006-06-27
94
Värmen fick oxarna på nya strå
Idag så sökte jag av ¬†högfjällets alla snöfläckar och fläktande små toppar men trots en 12 timmars vandring så hittade jag inga myskoxar….
Vi får vänta ytterligare dagar innan Sofies avkomma visar upp sig.
2006-07-05
95
Sofies kalv är pigg och kry !!
Äntligen efter mycket letande har vi träffat på flocken. Sofies kalv följer henne i varje steg hon går. Det känns betryggande. Hon är mycket beskyddande så störningsgränsen då oxarna börjar röra på sig är över 200 meter – vi får vara mycket hänsynsfulla då vi stöter på dom.
2006-07-08
96
Linus saknas i gruppen
Tjuren Linus – bror till Sofie – är inte med gruppen. Det kan vara helt naturligt för tjurarna brukar vandra ngn kilometer ifrån gruppen under kalvningsperioden.
2006-07-09
97
DNA test av myskoxarna
Biologen Linda Englund gör ett examensarbete på myskoxarnas DNA.
Med start på tisdag så ligger hon i fält för att samla spillning från alla olika individer. Sedan tidigare finns blodprover på några av oxarna.
Under hösten genomgförs analyser och resultatet bidrar till det fortsatta arbetet.
2006-08-04
98
Insamlingen går bra
Nu är Linda inne på tredje dagen till fjälls. Första dagen hittade man igen myskoxarna – i morse hade djuren ”försvunnit” men snart är de lokaliserade igen. Vädret är utmärkt med lite vind och växlande molnighet. På måndag skall insamlingen vara klar.
2006-08-11
99
Insamlingen klar
Just nu så är oxarna 500 m från Lindas tält – efter att ha varit ”borta” i 1¬? dygn ! Sista proverna samlas in under förmiddagen – sedan packar dom ihop och återvänder till Umeå för att börja med analyserna. Vi väntar med spänning på DNA analyserna,,
2006-08-14
100
Expedition Vildmark
Idag avslutades ¬†inspelningen av höstens Expedition Vildmark. 3 ungdomar under ledning av en guide letade efter myskoxarna i fjällen söder om Tänndalen. Vackert väder och vackra höstfjäll ramade in inspelningen. Visas 23 nov kl 18.30
2006-08-31
101
Nu faller snön
Nu är vintern ¬†på gång oh myskoxarna förväntas gå till sina vinterkvarter.
Det dröjer ett tag innan vi kan lokalisera djuren igen.
2006-10-20
102
Ny handlingsplan på gång
Tankarna kring en ny skötsel- och handlingsplan börjar ta form. Ett första utkast har formulerats av Naturskydsföreningen i Västra Härjedalen.
I Norge har Fylkesmannen i Sör-Tröndelag antagit en ny skötselplan – publicerad i mars.
2006-10-25
103
Exp. Vildmark sänds 23 nov
TV programmet ”Expedition Vildmark” sänds den 23 nov kl 18.30. Syftet med programmet var att lokalisera myskoxarna. Fina bilder från myskoxarnas sommarrevir.
2006-10-23
104
DNA testerna färdiga i jan-feb
Lnda Englunds arbete med att fastställa dna-släktskapet mellan flocken på fjället, de norska myskoxarna och myskoxar fr Grönland och i djurparkerna är färdigt i i början på nästa år. Ur detta matrial kan vi föreslå en lämplig lösning hur nya gener skall tillföras djuren på fjället.
2006-12-10
105
Mild vinter – ingen kontakt
Vintern har varit mild med barmark på fjället. Inga rapporter om siktade myskoxar har kommit in och det beror förstås på att det är svårt att leta utan bra före. Men med mycket barmark och lätt att gå så har oxarna troligen det rätt så bra på fjället
2006-12-30
106
Myskoxarna återfunna
Alla djuren står samlade på en av topparna i vinterreviret. Allt är i sin ordning – djuren följer sitt mönster och verkar må bra. Närmare studier görs av naturbevakarna så fort tillfälle ges.
2007-01-09
107
Tännäshägnet på gång
EUs strukturfonder har beviljat stöd för byggandet av ett Isolerings- och myskoxhägn i Tännäs. Det byggs på ¬†fjällnära mark . Tanken är att flera djurarter skall kunna hanteras och ett informations- och kunskapscentrum kring myskoxar och andra arktiska djur skall växa fram i anslutning till hägnanläggningen.
2007-01-25
108
DNA testerna ngt ¬†försenade
Linda Englunds arbete med att kartlägga släktskapen mellan de Skandinaviska myskoxarna fortgår – det har tagit lite tid att samla in matrial fr alla djur.
2007-01-25
109
En myskoxe på Vättafjället
Idag vid lunchtid siktades en av de äldre korna ur vilda flocken på Vättafjället. Naturbevakarte Lasse Rehnfeldt bedömmer kon som välmående och rätt så envis – ”morsk” – vilket är ett gott tecken. Varför hon lämnat gruppen och vart hon är på väg vet vi förstås inte. Markerna hon går i kan hon utan och innan.
2007-02-11
110
Myskoxkon är fortfarande på tu
Den ensamma myskoxkon är fortfarande kvar i området runt Bolagen – Vättafjället. Varför hon lämnat flocken vet vi förstås inte – vi får se vart hon tar vägen.
2007-02-23
111
Möte m Naturvårdsverket
I början på februari träffade projektet Naturvårdsverket – tillsammans med Djurparksföreninegn – för att få synpunkter på vårt fortsatta arbete. Verket är positiva till att vi presenterar en ansökan och en projektplan för vidare insatser ¬†så vi börjar skriva på planen nu i mars – fortsättning följer
2007-02-20
112
Vår myskoxko Moa vandrar vidar
I går siktade Naturbevakare Lasse Rehnfeldt vår ko Moa igen – hon rör sig i samma område som tidigare – vår förhoppning var att hon skulle återförena sig med vilda gruppen men hon går fortfarande för sig själv. Lasse håller henne under uppsikt och vi får se var hon tar vägen.
2007-03-11
113
Moa avlivad idag kl 11.05
Moa (17) slutade sina dagar på södra stranden av sjön Malmagen i Fjällnäs.
Hon har beskådats av många intresserade då hon uppehållit sig nära R84. Hennes skada på vänster bakben gjorde henne ofärdig och dessutom var hon blind på höger öga.
Hennes naturliga instinkter var satta ur spel och korparna satt på hennes rygg. I samförstånd med veterinärer ¬†och Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket så fattades beslutet att avliva Moa.
2007-03-19
114
Moa obducerad
Hon var i dåligt skick – nästan inga muskler kvar och kraftig starr på båda ögonen. Hon vägde 116 kg vilket är hälften av normal vikt.
2007-03-23
115
Flocken pigg och alert
Länsstyrelsens rovdjursansvarige Mano och naturbevakare Lasse Rehnfeldt besiktigade vilda flocken igår och fann 7 friska och pigga djur. Årskalven är mkt stor och Lasse tror att det kan vara en tjur – i så fall är det precis vad vi önskat för framtiden.
2007-03-24
116
Moses i Järvzoo
Nu är Moses flyttad tillbaka till Järvzoo. Nu får han gå i en grupp med kor. Tidigare har han gått på Kolmården för att ”lära sig bli myskoxe” tillsammans med andra tjurar.
Han mår alldeles utmärkt.
2007-05-13
117
Våren kommer långsamt
Det är fortfarande mycket snö på högfjället. Men det går inte att ta sig fram på skidor el med snöskoter så myskoxflocken får gå helt ifred.
Det är bra för nu har man inte ”ätit” ¬†sedan i oktober.
2007-05-18
118
Plats för isoleringshägn besik
I söndags visdes platsen för ett isolerings- och visningshägn i Tännäs.
Djurparksföreningens representanter tillsammans med länstyrelsen gav goda råd och ansvisningar hur arbetet skall fortgå. Isoleringshägnet är en viktig detalj om vi får tillstånd att ta in myskoxar från andra länder
2007-06-04
119
Alla 7 myskoxarna i sommarrevi
Alla verkar må bra och beter sig som vi är vana att se dom. Fjolårskalven är pigg och följer ”Sofie” på ”avstånd”. Bla badade hon och kalven + ytterligare ett djur i en liten sjö. Det finns fortfarande gott om snö i området så djuren har bra svalka under de varma dagarna.
2007-06-10
122
Myskoxarna återfunna
Under ripjakten såg en helikopterpilot oxarna högt uppe på fjället.
Så fort väder och tid tillåter går vi dit till fots för att se över gruppens status. Kanske kunna se vilket kön som vår kalv har.
2007-08-30
121
Misslyckat sök efter hjorden
I tre dagar har vi till fots genomsökt området där djuren brukar finnas vid den här tiden – inte hittat några.
Nya letningsförsök lite längre fram i höst.
2007-08-16
123
Tillstånd att ta ut en ko för
Naturvårdsverket har beviljat vår ansökan om att få ta ut en ko för betäckning. Vi gör på samma sätt som vi gjorde med Sofie. Nu börjar detaljplanerandet..
2007-09-10
128
Myskoxhägnet byggs nu
Nu är alla tillstånd klara och byggnationen av hägnet skall vara ”klar” i slutet av oktober.
2007-09-20
126
Ingen betäckning i höst
I samråd med våra experter så flyttas betäckningsinsatsen till nästa år – brunstperioden är snart över.
2007-09-18
127
Första vintern är här
Nu är de högsta topparna snötäkta.
Det betyder att gruppen är på vandring mot vinterreviren. Att hitta igen dom nu är svårt så vi väntar tills vintern är här på riktigt.
2007-09-19
129
Hägnet tar form
Idag har ytterstaketets stolpar satts.
Tre inre fållor är utstakade.
Snart kommer vintern och arbetet hoppas vara klart innan snön gör det omöjligt att bygga vidare.
2007-10-15
130
Hopsamling på Ryöya
På myskoxön Ryöya utanför Tromsö har Universitetet i Tromsö ett antal myskoxar för forskning. ¬†Gruppen på ön har blivit för stor så Lycksele Djurpark har fått köpa en ”del” av överskottet. På onsdagen så samlades öns 22 oxar i ett hägn – under eftermiddagen skiljdes c:a hälften ut -ett mycket imponerande och lärorikt arbete av de tre män som sköter oxarna. Vi lärde oss mycket !
2007-11-14
131
Paketering av myskoxar
I gryningen startade arbetet med att sätta oxarna i transportlådor. Med stor skicklighet och tempo så bedövades djuren i viss ordning, klipptes hovnaglar och sattes i lådor för båttransport till fastlandet. Arbetet leddes av professor Arnoldus Schytte-Blix med stor auktoritet och kunskap. Allt gick fort och på eftermiddagen var oxarana lastade och på väg til Svrige
2007-11-15
132
Besök på Arktisk Biologi – Uni
Vi fick en genomgång av anläggningarna vid polaruniversitet i Tromsö och en kort inblick i forskningen på polardjur. Efter nattens diskussioner på ön och långa samtal med Schytte-Blix- professor, John Ness -chefstekniker och Hans Lian- forskningstekniker, fick vi många tips och nya kunskaper om biologi, psykologi, skötsel och handhavande av myskoxar. Ett mycket givande studiebesök. Mitt på dagen var oxarna lyckligt framme i Lycksele.
2007-11-16
133
Myskoxarna mår bra
Naturbevakare Rehnsberg tittade till myskoxgruppen häromdagen och konstaterade att alla 7 djur verkar pigga och beter sig normalt.
2008-02-05
134
Myskoxarna i vinterreviret
Myskoxarna är kvar i sitt traditionella vinterrevir.
7 st djur – kalven har blivit stor – men ännu är det svårt att bedöma vilket kön den har.
2008-03-04
135
Myskoxarna rör på sig
Häromdagen siktades myskoxarna från luften och alla 7 går tillsammans. Djuren har bytt utsikt senaste veckan.
Det är fortfarande mycket snö uppe på högfjället så det finns inte så mycket att äta ännu – vårsolen tinar snart av sydsluttningarna. Det fanns varken skidspår eller skoterspår i området vilket gör att oxarna inte har blivit störda på senare tid. Det är bra för nu är djuren som magrast innan det finns bete igen.
2008-03-20
136
Fortfarande mycket snö på fjäl
Det är fortfarande så mycket snö på fjället att vi inte lyckats lokalisera den vilda flocken ännu. Troligen har djuren gått ner i dalgången väster om vinterreviret för att hitta bete. Nu är det varma dagar så med lite tur kanske vi kan hitta igen dom före midsommar.
2008-06-01
137
Inte återfunna ännu
Ännu har ingen rapporterat något kring flocken. Sannolikt finns djuren en bit in i Femundsmarka nationalpark.
Då värmen kommer på allvar kan vi hoppas få se myskoxarna uppe på högfjället där det finns snöfläckar och svalka.
2008-06-10
138
Biologiska museet – utställnin
För er som är i Stockholm så finns en utställning om ”våra” myskoxar på Biologiska Muse?©t.
2008-07-14
139
Inga myskoxar hittade
Med hopp om att värmen skulle få oxarna att uppsöka snöfläckarna på höga höjderna så har jag gjort ett par långa och ”heta” sök – men inga myskoxar i sikte. Inga rapporter fr Norge heller.Det får bli nya försök.
Myskoxarna är kvar i Femundsmarka Nationalpark.
2008-07-27
140
Myskoxarna hittade !
Från våra norska vänner fick vi det glädjande beskedet att man sett oxarna i förra veckan. Alla 7 var med i gruppen. Djuren var då i Femundsmarka Natioanlpark som gränsar till Rogens Naturreservat.
2008-08-05
141
Nyheter Dovremyskoxarna
Vi följer utvecklingen i Dovre Nationalpark där det går ett antal myskoxar – fn 191 djur varav tolv årskalvar. Djuren har decimerats av olika orsaker bla har tåget dödat 6 – 7 djur. Så sent som i förrgår sköts en tjur som hade förirrat sig in på en camping och gick och åt blommor i rabatterna.
2008-08-06
142
Myskoxarna i Norge
Häromdagen siktades de 7 myskoxarna några km in i Norge. Oxarna letar efter det bästa betet och passerar riksgränsens stängsel utan problem.
2008-08-30
143
Nya iaktagelser
Återigen har vandrare siktat myskoxarna
och gruppen är fortfarande 7 st – och djuren är just nu på norska sidan.
2008-09-08
144
SNV ger tillstånd att sätta ut
Nu har vi fått tillstånd att sätta ut en tjur till de vilda myskoxarna. Tidigare har vi tillstånd att ta in en ko för betäckning.
Tjuren kommer från Tromsö Universitets grupp av forskningsmyskoxar ute på Ryöya. Härstamningfen är förstås från Grönland men han har nästan inget släktskap med Dovreoxarna. Med andra ord så har han bra gener.
2008-09-29
145
Myskoxarna mot vinterreviret
Snön ligger på 800 metersnivån och oxarna har lämnat sommarreviret. Just nu så vandrar dom i oländig terräng mot vinterreviret – Under första halvan av november november brukar dom komma fram. Idag har Länsstyrelsens naturbevakare flugit över området i helikopter men inte siktat oxarna. Terrängen är mycket kuperad och sikten idag var inte så bra.
2008-10-17
146
Inget intag av ko i höst
Vi har tillståndd att ta in en ko för parning men brunstperioden är mot slutet så vi avvaktar till nästa höst. Hon får gå kvar i flocken under vintern och sommaren.
2008-10-02
147
Ingen utsättning nu av tjur
Den tjur som Djurparksföreningen har ställt till projektets förfogande heter Hector och kommer från Tromsö. Han skall inte sättas ut på fjället utan användas som avelstjur i Myskoxhägnet i Tännäs.
Vi arbetar på att hitta en ung tjur – som fyller alla krav för att kunna sättas ut i det vilda men med detta återkommer vi så fort besked finns.
2008-10-01
148
Myskoxarna återfunna igen
Naturbevakare Rehnfeldt hittade igen oxarna dagen före julafton. Dom stod högt på en fjällsluttning – molnen gick lågt så han räknade in fyra stycken. Dagarna är korta och det fanns inte tid att komma närmare.
Myskoxarna är relativt stationära vid den här tiden på året så planer finns att åka ner igen i mellandagarna för att närmare undersöka kondition och antal.
2008-12-23
149
Nu är dom sex djur fjället
En av de äldsta (?) korna är inte med i flocken längre. Redan förra vintern hade hon svårt att gå – en av våra veterinärer insåg att hon förmodligen inte skulle leva så länge. Så blev det.
2009-01-30
150
Nu är dom sju stycken igen !
Alla oxarna är i livet och tillsammans igen. Det känns mycket bra.
Ett djur var på ”utflykt” häromdagen.
2009-02-05
151
Vårvintern är här
Inga rapporter om att man sett myskoxarna så här långt under vintern.
Det är bara naturbevakarna som har rapporterat. Det är ett bra tecken – då har oxarna fått vara i fred under den svåraste tiden. Nu börjar vårsolen smälta av sydsluttningarna så djuren kan börja beta lite bättre och därmed också förflytta sig till nya fjällsluttningar.
2009-03-15
152
Hector har gått ur tiden
Hector är en av tjurarna som hämtades från Tromsö för vidare gärning hos djurparksföreningen.
Tanken var att han skulle paras med någon av korna i den vilda flocken.
Nu försöker vi med nya planer för att få till nytt blod (och gener) på fjället.
2009-04-03
153
Vårvandringen börjar
I påskas hade djuren varit framme vid renstängslet som följer riksgränsen men vänt om. Troligen pga mycket snö.
Nu är det varma dagar med stor snösmältning så myskoxarna har det lättare att vandra till bästa betet.
Naturbevakare och länsstyrelsen besökte ¬†myskoxarna innan påsk ¬†- Linda Englund – som följde djuren på fjället vid våra tidigare insatser – har också besökt djuren. Allt verkar vara bra – De rör sig och betar och verkar pigga och alerta.
2009-04-27
154
Två myskoxar till hägnet
Myskoxhägnet i Tännäs har hämtat två myskoxar från Tromsö Universitet.
De båda djuren finner sig väl tillrätta. Nu återstår att färdigställa anläggningens visningshägn mm. för att kunna få alla formaliter i ordning. Avsikten med hägnet är att kunna visa myskoxar så djuren på fjället blir mindre störda och att i en framtid kunna erbjuda allt från forskning till en genbank för andra myskoxar.
2009-06-15
155
Mycket snö kvar på fjället
Inga rapporter har inkommit om de vilda myskoxarna. Sannolikt håller de till i skogen nära kalfjället på norska sidan av gränsen. Vi hoppas snart kunna lokalisera djuren och få en lägesrapport.
2009-06-16
156
Inga rapporter om vilda flocke
Trots att vi är inne i mitten av juli har inga rapporter om oxarna inkommit.
Vädret har varit extremt varmt eller kraftigt regn under några veckor så det kan ha hindrat sök. Men – detta är vanligt – att hitta myskoxarna är inte så lätt – men det är bra – djuren får vara i fred.
I Tännäshägnet trivs ¬†de två Tromsödjuren bra – arbetet fortsätter med slutförandet av anläggningarna och så snart ¬†allt är färdigt söks djurparkstillståndet.
2009-07-13
157
Myskoxarna återfunna
Den varma inledningen av juli har fått myskoxarna att söka svalkande höjder. Några vandrare på den norska sidan siktade oxarna högt uppe på kalfjället där det fortfarande finns snöfläckar och svala vindar som gör livet lite lättare för en varm myskoxe. Nu återfanns djuren längre västerut än vanligt och i fjäll som inte är så ¬†välbesökta.
2009-07-17
158
Tysk familj överraskade på fjället
En tysk familj ¬†- 2 vuxna o två barn – på en flerdagars stugtur mötte myskoxarna när de kom över en fjällkam. Alla blev lite rädda och gjorde en stor omväg men var överens om att upplevelsen kryddade fjällturen till ett minne för livet.
2009-08-14