Minnesgåva

Vid jordfästningar kan man som minnesgåva sätta in en slant till myskoxarna bevarande i Sverige.
Myskoxkontot pg 4408001-8. Vi ombesörjer att ett kvitto skickas till avsändaren och att ett vackert brev sänds till begravningsbyrån/anhöriga.