Myskoxen i Härjedalen

Andra vintern 1972 - Sonfjället i bakgrunden

Det var i september 1972 som¬† en grupp om fem djur – en tjur och två kor med var sin kalv – hade gått över den norsk/svenska gränsen vid Vigelskaftet söder om Fjällnäs i Härjedalen. De etablerade sig så småningom i norra delen av Rogenområdet efter en vinter vid Sonfjället. Regelbundna matvanor och beteendemönster gjorde att våra första fem myskoxar var relativt lätta att studera. Framför andra fascinerades Nils G Lundh i Fjällnäs över våra nya invandrare, och följde deras öden och äventyr under många år framöver. Läs ursprungsdjurens biografier på höger sida. Till en början tycktes myskoxarna finna sig mycket väl till rätta i Härjedalen och gruppen växte stadigt. 1984 föddes till och med tvillingkalvar, vilket är ovanligt. När stammen var som störst i mitten på 1980-talet uppgick flocken till drygt ett 30-tal djur.
Därefter har flocken minskat lika stadigt som den tidigare ökat. Utvecklingen kan ha flera tänkbara orsaker, som betesbrist, störningar och kanske framför allt inavel. Alla myskoxar i Härjedalen, liksom de i Dovrefjäll i Norge, härstammar ju från de elva individer som hämtades från Grönland på 1940-talet. De myskoxar som lever i Dovre och i Härjedalen är så nära släkt med varandra, att de genetiskt närmast kan betraktas som helsyskon.

Nils G Lund

1999 startade arbetet att försöka få myskoxarna att föröka sig igen.

I projektet ”Framtidsfjäll 2000” med intressenter från hela Västra Härjedalen – administrerat av Destination Funäsdalen¬†skapades en handlingsplan som fick accept av Naturvårdsverket.

Det fanns inga beprövade metoder men gruppen enades om att inavel var en trolig anledning till minskad kalvfödsel.

Tjuren ”Ingemar” var far till de flesta i gruppen så han togs ut till Lycksele Djurpark. Detta var i april 2003. Kvar på fjället fanns unga tjuren ”Linus”.¬† Linus försvann tyvärr under hösten 2004.

Willy i november vid norska gränsen

Nästa steg var att sätta ut tjuren ”Willy” från Kolmården i augusti 2004.¬† Tanken var att Willy skulle betäcka några av korna och på så sätt bidra med nya gener till gruppen. Willy gjorde vad han skulle vilket resulterade i en kalv i maj 2005. Tyvärr dog den av okänd anledning. Willy hade en sofistikerad radiosändare och avsikten var att hämta hem -alternativt undersöka¬†honom under hösten. Något hände med sändaren så han hittades inte förrän i slutet av november¬†då han gått in i Norge. Tyvärr dog han vid sövningen. Willy hade noga letat igenom fjället efter fler kor att betäcka. Under den tiden¬†åt han inte mycket så han hade tappat en hel del vikt.

Samtidigt som Willy sattes ut togs ”Sofie” ¬†in till Järvzoo för betäckning av ”Pitorak” – en tjur från Grönland. Hon fick lägst rang i flocken på Järvzoo så hon fick ingen betäckning förrän hösten därpå. I februari 2006 sattes hon ut på fjället igen och födde en kalv i maj. Hon och kalven¬†levde så tätt tillsammans att det verkade som om Sofie lärde kalven var på fjället det fanns bra bete och när man skulle flytta till nästa betsesområde.¬† På våren då Sofie fött sin kalv tog hon befälet över flocken. Dessutom hade hon fått en viss aversion mot människor så hon drog iväg med flocken¬†när¬†nyfikna kom för nära. Kalvens kön är ännu inte fastställt men vi hoppas att det är en tjur. DNA test av djuren visar att kalven har två alleler som skiljer den från övriga djur i Skandinavien.

22-Sofie m kalv w

Hösten 2009 består flocken av 7 djur – varav tre kor är¬†c:a 17 – 18 år.

Kategorier

Meta