De vilda myskoxarna är återfunna

Sex stycken oxar siktades i söndags kväll. Ingen kalv just då – heller inte stora tjuren. Pitotraq Jr är nog i närheten. Det är vanligt att tjuren går någon km vid sidan av flocken. Vad gäller kalv så känns det lite oroligt. Något kan ju ha hänt – det har varit en osedvanligt kall vår etc. Men vi kommer att söka efter djuren igen så snart tillfälle ges.

tisdag, 31 juli, 2012 Okategoriserade